×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thời Sự | 26/04/2019 13:20
Chiều 25/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị công bố kết quả rà soát kiểm tra tính chính xác, hợp pháp Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra TP Hà Nội.
Quang Chương - Hữu Thuần

Bình luận

XEM THÊM