×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Khắc ghi lời Bác dặn “Cả nước nhìn vào Thủ đô ta…”

Tin tức | Thứ hai, 02/09/2019 07:30 (GMT+7)
Khắc ghi lời Bác dặn “Cả nước nhìn vào Thủ đô ta…”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

TTTĐ - 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô luôn nghiêm túc thực hiện và khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào điều kiện cụ thể, tạo nên những thành quả quan trọng...

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt

Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, cho dù phải lo cho cả đất nước và dân tộc, Người vẫn luôn dành sự chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành cho đồng bào, chiến sỹ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước…”, “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta, nên Thủ đô ta phải phấn đấu để thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Tư tưởng, tình cảm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời dạy sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. Trong báo cáo tại hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra mới đây, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã khẳng định: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người, không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, tạo nên những thành quả, bước tiến quan trọng trong quá trình cách mạng;  xây dựng “Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Vị thế của Thủ đô từng bước được nâng cao trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng và lời di huấn của Người.

Một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong Bản Di chúc của Bác Hồ là giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân. Thực hiện di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ Hà Nội đã đặt lên hàng đầu vấn đề cốt tử này. Sự đoàn kết không chỉ thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn của cả 16 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, mà còn tựa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thấm sâu vào nhận thức hành động của từng tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên.

Để có được sự đoàn kết vô cùng quý giá ấy, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức và công tác kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ Hà Nội thêm bền vững.

Trải qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện như mong muốn của Người. Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đều vượt kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2018 lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay đã có 325/386 xã đạt chuẩn (chiếm 84%) và về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Quản lý đô thị, trật tự xây dựng được đẩy mạnh, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng/năm. Thành phố cũng hoàn thành chương trình hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 4.166 hộ nghèo, đạt 103% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh (năm 2018 còn 1,16%).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nửa thế kỷ nhưng những điều mà Người nói, Người viết, Người hành động và đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

50 năm qua đã chứng minh giá trị thời đại của Di chúc thiêng liêng đó, Bác không những dặn dò chúng ta trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; giữ gìn đoàn kết, mở rộng quan hệ quốc tế mà Người còn lường trước những nguy cơ có thể gặp phải trong nội tại và căn dặn chúng ta phải cẩn trọng. Càng trong những lúc khó khăn và thử thách, chúng ta lại càng thấy thấm thía từng từ ngữ mà Người đã dày công soạn thảo trong Di chúc của mình, Di chúc như ánh sáng soi đường cho chúng ta tiếp bước sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc mà Người đã khai sáng.

Học Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác

Trong Di chúc, Bác Hồ dạy: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư…”. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Người, Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, trước hết là quán triệt và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện chủ đề công tác hằng năm…

Quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Tiêu biểu như việc triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng; ban hành hai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Đến nay, những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân (nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận) đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, có chuyển biến rõ nét.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đã tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Tính đến hết năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 15 bậc so với năm 2015, vươn lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Đây là lần đầu tiên Hà Nội nằm trong danh sách 10 tỉnh/thành phố có Chỉ số PCI cao nhất.

Những “bông hoa việc tốt”

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý như: phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi”, “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”...

Nhằm tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo 100% các nhà trường xây dựng chương trình dạy tích hợp nội dung học tập, làm theo Bác trong các tiết học. Các trường trên địa bàn duy trì giảng dạy nội dung này cho học sinh 1 tiết/tháng vào thứ 2 tuần đầu tháng; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu… nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, Thiếu tá Lương Thái Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cùng đơn vị xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình hoạt động như: Mô hình “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác” và thực hiện “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, đọc trên hệ thống truyền thanh nội bộ của Tiểu đoàn, ghi lên bảng tin của đơn vị; ghi âm, ghi hình để gửi đến tại các trạm chốt nhỏ lẻ, xa đơn vị. Hay mô hình “Tủ sách Bác Hồ” được nhiều cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị hưởng ứng sưu tầm tư liệu, đóng góp xây dựng tủ sách, cho đến nay, Tủ sách của Tiểu đoàn đã có trên 300 đầu sách về Bác.

Báo cáo tham luận tại hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TƯ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng và có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực.

Thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Hà Nội chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giản dị, tận tụy, trung thực.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố, qua đó đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng cào bằng, tạo động lực mới cho đội ngũ trong thực thi công vụ.

Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, từ đó ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó truyền tải tới cán bộ, đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân.

Quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

 Người đứng đầu thành phố nhấn mạnh yêu cầu phát huy đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, quán triệt lời dạy của Bác “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”. Đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng Văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và về lượng.

Các cấp, các ngành tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học Bác từ những điều bình dị nhất, vận dụng vào việc làm hàng ngày của mỗi người. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

“Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấm nhuần những lời di huấn của Người, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thành ủy mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện tốt Di chúc của Bác, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tú Linh
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam
TTTĐ - Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....