Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Môi trường -

TTTĐ - Dự kiến từ ngày 25 đến 28/8/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2020.

0640 bo tai nguyen va moi truong chi dao lam sach song nhue day 1
Ảnh minh họa
Hà Nội: Xử lý 165 cơ sở, đơn vị vi phạm về môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm các con sông nội đô Hà Nội: Hàng trăm công trình xây dựng lấn chiếm đất hành lang sông Nhuệ Thực hư người dân bắt được cá hải tượng “khủng” trên sông Nhuệ Người dân lo lắng vì bọt trắng xóa nổi lên trên sông Nhuệ Khẩn trương xử lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường

Theo Công văn số 3914/BTNMT-TCMT Bộ TN&MT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào 6 nội dung: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 và kết quả đạt được so với mục tiêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại mỗi địa phương; Đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: nước thải sinh hoạt và sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,.. cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...; Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; Đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu vưc sông Nhuệ - sông Đáy sau khi kết thúc Đề án - giai đoạn sau 2020 tại địa phương; Khảo sát các cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Bên cạnh đó, công văn cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo Sở TN&MT lựa chọn 2 cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh, thành phố để khảo sát trong đợt công tác này.

Minh Quang
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động