Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

TTTĐ - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 3-4/8 ...
Mục tiêu lớn cần giải pháp đúng

Mục tiêu lớn cần giải pháp đúng

TTTĐ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vững mục tiêu là nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động