Thứ tư 17/08/2022 20:58 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Kinh tế tập thể thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của các địa phương.

Khu vực kinh tế tập thể: Tạo động lực để phát triển năng động Thúc đẩy kinh tế tập thể, khắc phục tình trạng manh mún 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể Tạo cơ chế, chính sách nhằm tăng “sức đề kháng” cho các hợp tác xã Kinh tế tập thể, hợp tác xã vượt “bão” COVID-19 sản xuất an toàn, hiệu quả

Góp phần tăng thu nhập cho người dân

Thực tiễn xây dựng Nông thôn mới của thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã khẳng định, sản xuất nông nghiệp theo hình thức cá thể của người nông dân, bên cạnh những hiệu quả cơ bản ban đầu, đã dần bộc lộ những nhược điểm trước nền kinh tế thị trường hiện nay. Bởi hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh còn thấp.

Ngược lại, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng, sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân; Đồng thời, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một Chương trình lớn, được triển khai nhằm phát triển nông thôn một cách toàn diện. Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới, việc nâng cao thu nhập cho người dân luôn là vấn đề được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, coi trọng, đặt lên hàng đầu và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời gian qua, có thể thấy việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thành phố.

Kinh tế tập thể thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân
Kinh tế tập thể góp phần quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có 1.393 tổ hợp tác, trong đó có 1.254 tổ hợp tác trong nông nghiệp, 139 tổ hợp tác phi nông nghiệp. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô và nội dung hoạt động đa dạng.

Đáng nói, các hợp tác xã đã tự hạch toán và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh, chủ động xây dựng phương án sản xuất, bảo đảm về số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, một số hợp tác xã đã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP, sử dụng công nghệ sản xuất chế biến thân thiện với môi trường.

Trong số đó, có nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, không những đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) mà còn giúp tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và ổn định chính trị, an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương

Tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững

Từ những phân tích trên cho thấy, trong những năm qua, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể đi vào chiều sâu và phát triển đúng hướng, cần có những giải pháp cụ thể, phù hợp, quyết liệt hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Kinh tế tập thể thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân
Thành phố Hà Nội luôn tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững

Trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hiện nay, vị trí và vai trò của kinh tế tập thể lại càng được đặt ra quan trọng hơn bao giờ hết. Để kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, theo ông Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể.

Cùng với đó, thành phố sẽ có cơ chế chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ Hợp tác xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể, thành viên các hợp tác xã, cán bộ chủ chốt hợp tác xã nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã về quản lý, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đặc biệt, thành phố sẽ tiếp cận các chương trình, dự án, đề án để tạo điều kiện cho các hợp tác xã được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ của kinh tế hộ, để mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã thay đổi về chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Bài viết có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội
Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Yên Bái: Đảm bảo nguồn vốn chính sách giúp người dân xóa nghèo

Yên Bái: Đảm bảo nguồn vốn chính sách giúp người dân xóa nghèo

TTTĐ - Với mong muốn đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã định hướng, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm nguồn vốn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, góp phần đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách xóa nghèo bền vững.
OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của huyện Quốc Oai

OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của huyện Quốc Oai

TTTĐ - Sau gần 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã có 110 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó có 49 sản phẩm đạt 4 sao, 28 sản phẩm đạt 3 sao và 24 sản phẩm của 15 chủ thể đăng ký tham gia dự thi năm 2022 đã được hội đồng chấm sản phẩm OCOP đánh giá, phân hạng, 7 sản phẩm đang được hội đồng thành phố thẩm định đánh giá.
Tin khác
[Xem thêm]
Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TTTĐ - Nhờ có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội đã góp phần thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.
Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

TTTĐ - Nhằm hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại thị xã Sơn Tây vào ngày 31/8 - 4/9/2022.
Xây dựng huyện Thường Tín thành quận: Bắt đầu từ Nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng huyện Thường Tín thành quận: Bắt đầu từ Nông thôn mới kiểu mẫu

TTTĐ - Với mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở, nền tảng phấn đấu đưa huyện trở thành Quận trong giai đoạn 2025 - 2030, huyện Thường Tín đang nỗ lực đầu tư hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội quyết tâm đưa 8 xã về đích Nông thôn mới nâng cao và 2 xã về đích Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.
Xem phiên bản di động