Chương trình Điện ảnh Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
TTTĐ- Ngày 12/6, Chương trình Điện ảnh chuyên đề Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1848 – 11/6/2018) đã diễn ra tại...
Dành cho quảng cáo
1 2 3