×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Phân công rõ người rõ việc, giảm bớt thủ tục hành chính
TTTĐ – “TP cũng sẽ phân công mỗi Phó Chủ tịch UBND TP một phần việc cụ thể, không chồng chéo. Từ tinh thần đó các quận huyện cũng phải phân công rõ người, rõ việc. Cách quản lý này...
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên
(TTTĐ) “Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó… Kể từ giờ phút này tôi xin khắc ghi lời tuyên thệ của mình...