Lao động chính sách có thể được vay 100% chi phí xuất khẩu lao động

(TTTĐ) Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, tôi muốn cho con trai đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi muốn hỏi, hiện nay, Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ hộ cận nghèo có thể vay vốn đi xuất khẩu lao động? Vũ Thị Thủy (Thạch Thất, Hà Nội)


Từ ngày 1/9, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


Theo đó, người lao động được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đối tượng vay vốn đi xuất khẩu lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành. Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm.


Mức vay vốn đi xuất khẩu lao động đối với hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các đối tượng còn lại được vay theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.


Thời hạn cho vay đối với người lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 60 tháng thay vì quy định theo từng nhóm dự án như trước, thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng và đối tượng vay vốn thỏa thuận. Về mức vay vốn, nghị định đã nâng mức tối đa không quá 50 triệu đồng/NLĐ được tạo việc làm.


Hồ sơ vay vốn bao gồm: Hợp đồng ký giữa Công ty và người lao động, bản cam kết trả nợ vốn vay, giấy xác nhận tuyển dụng. Gia đình lao động sẽ phải mang hồ sơ nói trên đến Ngân hàng làm thủ tục vay vốn.


Chuyên viên pháp lý
Nguyễn Văn Đức

Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899