Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ

Lấy tài nguyên trí tuệ, văn hóa làm điểm tựa, động lực, nguồn lực chủ yếu cho xây dựng các chiến lược phát triển

Instant Article (Facebook) -
In bài viết

TTTĐ - Không còn lâu nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra. Với tình cảm, tâm huyết dành cho Thủ đô và đất nước PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tâm đắc, Đại hội sẽ xác định vai trò của tài nguyên trí tuệ, tài nguyên văn hóa; Coi đây là điểm tựa, động lực, nguồn lực chủ yếu cho xây dựng các chiến lược cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo của đất nước. Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ xung quanh vấn đề này.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành 2 giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” Văn hóa các dân tộc thiểu số là điểm nổi bật của đại hội Năm 2021, đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà văn hóa và chợ dân sinh Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong khu dân cư

Đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo đồng chí, thành công lớn nhất cho tới thời điểm này là gì?

Thành công của một đại hội được đánh giá trên 2 yếu tố chủ yếu: Văn kiện và Nhân sự. Với Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội, hai nội dung này đều đạt được kết quả tốt đẹp.

Văn kiện đại hội đã được chuẩn bị khoa học, công phu, chu đáo. Điều đó thể hiện ở việc, ngay từ rất sớm, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình Nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20, do đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm chương trình làm Phó Chủ nhiệm chương trình. Thành ủy Hà Nội còn mời 3 đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tham gia Ban Chủ nhiệm chương trình nhằm tiếp cận, “kết nối”, bám sát các điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Trung ương vận dụng cho Thành phố.

Chương trình Nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 đã được xây dựng với 8 đề tài gắn với việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhiệm kỳ Đại hội XVII (2020 - 2025) và những năm sắp tới, làm cơ sở cho xây dựng các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Các văn kiện trình Đại hội XVII đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân.

Nhờ cách thức tổ chức chuẩn bị bài bản, chu đáo nên các số liệu, luận cứ, đưa ra tại Văn kiện, các nhận định, đánh giá, các đề xuất nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu chính đều bảo đảm được tính khoa học, có tính khả thi. Ngay từ chủ đề Đại hội XVII đã cho thấy không chỉ phản ánh, bao quát nhu cầu phát triển của Hà Nội mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Hà Nội, đó là vai trò “gương mẫu” và “đoàn kết”. Chủ đề Đại hội cũng thể hiện được khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.

Có thể nói Văn kiện đại hội XVII đã kết tinh, kế thừa các Đại hội trước và đáp ứng được yêu cầu mới, đó là yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; khơi nguồn đổi mới sáng tạo, bắt trúng mạch quyết tâm, khát vọng của Hà Nội.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Chí Mỳ
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Mỳ

Về nhân sự, có thể nói, kết quả đạt được là sự sàng lọc kỹ càng từ cơ sở, là một cuộc sinh hoạt chính trị, là đợt thiết chặt lại kỷ cương của Đảng để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, vì nước vì dân. Các gương mặt mới trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII gồm nhiều cán bộ trẻ kỳ vọng sẽ có thể đáp ứng được niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thành công là như vậy, song tầm nhìn và định hướng chiến lược của Hà Nội, theo đồng chí nên tập trung vào những nội dung trọng tâm nào?

Tôi cho rằng, tầm nhìn của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã được xác định rất rõ trong Nghị quyết Đại hội.

Hà Nội được UNESCO tôn vinh là "Thành phố vì hòa bình" năm 1999. Hai mươi năm sau vào tháng 10/2019, Hà Nội lại được UNESCO tôn vinh là "Thành phố sáng tạo" trong mạng lưới 150 Thành phố sáng tạo của thế giới. Việc công nhận này cũng là một sự khuyến nghị Hà Nội phát huy tối đa tài nguyên trí tuệ, nguồn lực văn hóa; Lấy tài nguyên trí tuệ, nguồn lực văn hóa làm điểm xuất phát, điểm tựa, động lực, nguồn lực chủ yếu, để xây dựng các chiến lược phát triển Thủ đô.

Khi làm việc với Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, các đồng chí ở Hà Nội, Đảng bộ Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thu đô, của Đảng bộ Hà Nội đối với cả nước.

Ở Hà Nội kinh tế có thể nằm trong tốp đi đầu nhưng văn hóa dứt khoát phải dẫn đầu, Đảng bộ Hà Nội phải có yêu cầu cao hơn so với các Đảng bộ của cả nước.

Trên thực tế, văn hóa công nghiệp của Hà Nội mới chỉ đóng góp khoảng 3,7% cho GDP của Hà Nội, nhưng địa dư để Hà Nội phát triển ngành công nghiệp văn hóa còn rất lớn.

Đó là văn hóa làng nghề, văn hóa ẩm thực, các dạng, loại hình thiết kế, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, truyền thông, sách, báo… Hà Nội có thể tận dụng tất cả để hướng đưa tỷ lệ GDP trong đóng góp của công nghiệp văn hóa nói riêng và văn hóa nói chung ngày càng tăng trong tỷ trọng GDP của Hà Nội. Trong đó, cần tạo các cơ chế cho doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh, trong sáng tạo phát triển văn hóa.

- Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí có đóng góp gì vào Văn kiện Đại hội?

Về cơ bản tôi nhất trí rất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị khoa học, công phu, nghiêm túc, đã có tư duy đổi mới, không chỉ mới khi so sánh trực tiếp với văn kiện Đại hội XII mà còn so với việc văn kiện đã đáp ứng được thực tiễn hiện nay và xu hướng vận động của thực tiễn sắp tới.

Chủ đề đại hội có 5 thành tố là rất rõ, vừa định hướng giải quyết nhiệm vụ thực tiễn hiện nay, vừa có tầm nhìn tới giữa thế kỷ XXI. Tuy nhiên, để in đậm thêm dấu ấn của nhiệm kỳ 5 năm tới, nên chăng thành tố thứ 5 có thể bổ sung: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Về tầm nhìn, định hướng phát triển, nên chăng cần nhấn mạnh và làm rõ: Ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây của Việt Nam không có điều kiện, cơ sở, cơ hội để đồng hành cùng nhân loại. Riêng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam mới có cơ hội đồng hành cùng nhân loại. Đây là cơ hội, "thời cơ vàng", cần được nhấn mạnh thêm, để chuyển thời cơ thành hiện thực trong cuộc sống.

Cũng cần nhấn mạnh thêm, kinh tế số, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu với chính phủ số, xã hội số,... để rõ hơn tính khả thi 20% kinh tế số trong tỷ trọng GDP của đất nước vào năm 2025 (Hà Nội là 30%).

Và cũng cần nhấn mạnh Văn hóa là nguồn lực, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Để trở thành và xứng đáng là một đất nước sáng tạo thì văn hóa phải là điểm tựa, là động lực, là nguồn lực chủ yếu trong xây dựng các chiến lược phát triển của đất nước.

Xin cảm ơn đồng chí!

Tú Linh thực hiện
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Cuộc đua “săn tìm” bất động sản đảo đô thị tự nhiên

Cuộc đua “săn tìm” bất động sản đảo đô thị tự nhiên

TTTĐ - Sở hữu bất động sản đảo trước nay luôn được xem là “đặc điểm nhận diện” của giới siêu giàu trên thế giới. Xu hướng này đang có dấu hiệu dịch chuyển từ đảo nhân tạo sang các hòn đảo tự nhiên và đã lan rộng đến Việt Nam những năm gần đây.
Shopee khởi động sự kiện kỷ niệm hành trình 5 năm đẩy mạnh số hóa trong khu vực

Shopee khởi động sự kiện kỷ niệm hành trình 5 năm đẩy mạnh số hóa trong khu vực

TTTĐ - Thông qua sự kiện 12.12 này, Shopee sẽ khép lại mùa mua sắm cuối năm và kỷ niệm hành trình 5 năm đẩy mạnh số hóa trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh 3 xu hướng chính đã được hình thành và sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) phát triển: Xã hội, cá nhân hóa và tích hợp.
Tin khác
[Xem thêm]
Tỷ giá USD hôm nay 2/12: Sụt giảm trầm trọng

Tỷ giá USD hôm nay 2/12: Sụt giảm trầm trọng

TTTĐ - Tỷ giá USD hôm nay 2/12 trên thị trường những thông tin tích cực về vắc-xin ngừa Covid-19 cùng với đà tăng rực rỡ của chứng khoán thế giới và cuộc chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ ngày càng đến gần đã khiến đồng bạc xanh sụt giảm trầm trọng.
Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng bật tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng bật tăng mạnh trở lại

TTTĐ - Chốt phiên giao dịch ngày 1/12, giá vàng SJC bật tăng mạnh trở lại 500.000 đồng/lượng đến 800.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh. Giá vàng thế giới ổn định trở lại sau khi bán tháo mạnh xuống gần mức thấp nhất của 5 tháng trong phiên trước đó.
Xem phiên bản di động