Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

BHXH & Đời sống -

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Luật BHXH; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

muc dong bhxh bat buoc vao quy bao hiem tai nan lao dong benh nghe nghiep

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Bài liên quan

BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách hướng tới nền hành chính phục vụ

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sau giãn cách xã hội

Ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Vận động được 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện trong ngày đầu ra quân

Nỗ lực thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Điều 4 Nghị định quy định về mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1, Điều 2 và khoản 2, Điều 2, Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; Đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1, Điều này. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Nghị định cũng quy định các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, tại Điều 5 quy định: Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4, của Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện.

Cụ thể, trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội. Các đơn vị phải thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Ngoài ra, tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 2, của Luật BHXH (Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020. Các quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp và điểm b, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực từ khi Nghị định này có hiệu lực.

KHẮC NAM

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

5 tinh mien trung tay nguyen chi tra luong huu tro cap bhxh gop 1 ky

5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 1 kỳ

TTTĐ - BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin khác

[Xem thêm]
ra quan van dong nguoi dan tham gia bhxh tu nguyen bhyt ho gia dinh

Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

TTTĐ - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngày 11/7/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.
dam bao muc tieu bao phu bhyt toan dan va phat trien ben vung

Đảm bảo mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và phát triển bền vững

TTTĐ - Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014. Đây là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
Xem phiên bản di động