×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X

Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Tin tức | Thứ sáu, 12/01/2018 17:34 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

TTTĐ – Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý, Ban Chỉ đạo Thành phố và các quận, huyện, thị xã quan tâm, coi trọng hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Bên cạnh việc đảm bảo về chỉ tiêu số lượng, cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp…


Ngày 12/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban BCĐ thành phố mở rộng và gặp mặt các Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”,  BCĐ các cấp đã tiếp tục khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức.

Năm 2017, đã có thêm 8 quận, huyện đã thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp, nâng tổng số đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, thị ủy lên 23, với 803 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 7.089 đảng viên.

Toàn Thành phố thành lập mới 161/146 tổ chức đảng, đạt 110,2% kế hoạch; kết nạp 775 đảng viên mới, trong đó, có một số đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu như Thanh Xuân (10/7 tổ chức đảng), Nam Từ Liêm, Ba Đình (7/5 tổ chức đảng), Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì (6/5 tổ chức Đảng)... Cùng với đó, toàn Thành phố cũng thành lập mới 490/400 công đoàn cơ sở, đạt 122,5% kế hoạch, kết nạp 42.306 đoàn viên mới; thành lập mới 205/200 tổ chức đoàn, hội thanh niên, đạt 102,5% kế hoạch, kết nạp 6.887 đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng thành lập mới được 7 hội và 2 chi hội, kết nạp mới 291 hội viên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU cũng còn những tồn tại, hạn chế. Đó là: Một số cấp uỷ chưa được thực sự quan tâm, chưa tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, nhất là việc thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp uỷ và chủ sở hữu, ban lãnh đạo doanh nghiệp ở một số tổ chức Đảng còn hình thức, khó thực hiện, hiệu quả không cao; mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong các công ty hiện nay chưa phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp…

Năm 2018, BCĐ đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nổi bật là: Tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở, kịp thời có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tích cực gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tạo môi trường, cơ chế từ UBND các quận, huyện, thị và các cấp phát triển; Ban Tổ chức Thành uỷ tiếp tục tham mưu cho BCĐ thành phố đề ra các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đào Đức Toàn yêu cầu, các quận, huyện, thị ủy cần gắn việc triển khai nội dung của Nghị quyết 09 với tăng cường quản lý nhà nước đối với các DN, thường xuyên đối thoại, gặp gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này, các địa phương phải sâu sát, nắm chắc tình hình hoạt động của DN trên địa bàn.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, Ban Chỉ đạo Thành phố và các quận, huyện, thị xã quan tâm, coi trọng hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là trong thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với ban quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo về chỉ tiêu số lượng, cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Thành ủy cũng lưu ý đối với các quận, huyện, thị xã cần sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 với Ban Chỉ đạo công tác công đoàn về một đầu mối để tăng nguồn lực hoạt động. Các quận, huyện, thị xã cũng cần đảm bảo về cán bộ, cơ cấu và sắp xếp hợp lý cho Đảng uỷ khối doanh nghiệp trên cơ sở không tăng thêm biên chế. Riêng đối với 7 quận, huyện chưa thành lập Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc, cần tập trung để thành lập trong năm nay để làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 09.

Về chỉ tiêu thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị phấn đấu thực hiện tối thiểu bằng kết quả thực hiện năm 2017.

 

 

Hạnh Nguyên
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN