Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng -

TTTĐ - Sáng 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Cả hệ thống chính trị phải làm dân vận Hà Nội: Công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực Hà Nội: Mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đi vào nề nếp, bài bản Đẩy mạnh công tác dân vận trước, trong và sau Đại hội

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày cho thấy, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, Thành ủy và các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, xây dựng các văn bản cụ thể hóa. Nổi bật là, Quyết định 2034-QĐ/TU “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, Quyết định 6525-QĐ/TU về “ban hành quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quyết định 2200-QĐ/TU “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 cũng như kế hoạch công tác hằng năm với Ban Dân vận Thành ủy, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị

Hà Nội cũng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, thông qua việc ban hành và triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố; thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng gắn với tăng cường thanh tra công vụ; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động... Đặc biệt, việc thực hiện quy định về đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, gắn với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét.

5 năm qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 168.552 đơn thư các loại, thụ lý và giải quyết 17.221 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua đó kiến nghị thu hồi 8,94 tỷ đồng và 29.699m2 đất; kiến nghị trả cho dân 12,05 tỷ đồng và 3.960m2 đất; xử lý về hành chính 239 tập thể, 287 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ...

Trong 5 năm qua, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, toàn thành phố có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 80%); Thành phố cũng thực hiện phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cho cấp huyện trên một số lĩnh vực, nhờ đó tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn của thành phố bình quân hằng năm đạt trên 99%, riêng năm 2019 đạt 99,86%.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và thành phố, tạo động lực để thành phố hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra (trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu về đích sớm 2 năm); nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố (lần lượt xếp thứ 2/63 và 9/63 tỉnh, thành phố)...

Ghi nhận những kết quả của Hà Nội trong thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam lưu ý, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Hà Nội cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò công tác dân vận, nhất là dân vận của cơ quan nhà nước; Chú trọng, phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng, Nhà nước; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận thành các chính sách cụ thể, liên quan đến đời sống nhân dân. Đặc biệt, đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm, thành phố cần đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lưỡng, tạo điều kiện để MTTQ các cấp giám sát, phản biện trước khi ban hành.

Trưởng ban Dân vận Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Trưởng ban Dân vận Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, gắn với xây dựng hình cảnh cán bộ, công chức phục vụ, vì dân.

Tạo điều kiện để người dân góp sức xây dựng Thủ đô

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng của thành phố trong những năm qua đạt những kết quả quan trọng và đồng bộ ở các cấp, các ngành. “Nhất là ở cấp xã, ý thức, thái độ, môi trường phục vụ Nhân dân có chuyển biến rất rõ nét”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Đào Đức Toàn, trong chủ đề của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố sắp tới có 3 điểm mới. Đó là nhấn mạnh yếu tố gương mẫu, nêu gương trên tất cả các lĩnh vực; khơi dậy tiềm năng, ý thức, trách nhiệm để phát huy nguồn lực, xây dựng Thủ đô; Đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định, có thực hiện các nhiệm vụ này hay không phải trông cậy vào công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tổ chức, xây dựng thành các chương trình công tác, tổ chức quán triệt để Nghị quyết thấm sâu, lan tỏa đến các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thông qua đó tạo ra những nguồn lực mới. Đồng thời, phải chú trọng, tạo điều kiện để mỗi người dân góp sức, xây dựng Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải tiếp tục phát huy, làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, nhất là các việc mới, việc khó. Đặc biệt, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện hiệu quả hơn, tốt hơn, mạnh hơn vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp để phục vụ người dân thật hiệu quả là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

*Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện:
Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

TTTĐ - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, TP Hà Nội đã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều tổ chức cơ sở Đảng, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm; Từ đó tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động