×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Ngành BHXH không ngừng đổi mới để phục vụ người dân và doanh nghiệp

BHXH & Đời sống | Thứ sáu, 30/08/2019 08:36 (GMT+7)
Ngành BHXH không ngừng đổi mới để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính; giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục để hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

TTTĐ - Trong 10 năm qua, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính; giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục; giao dịch điện tử với các đơn vị đạt trên 90%; thực hiện kết nối với gần 100% cơ sở khám chữa bệnh… Có được những kết quả như vậy là do ngành BHXH thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH.

Bài liên quan

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính (TTHC) (từ 263 thủ tục xuống còn 28 thủ tục); giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (từ 335 giờ xuống còn 147 giờ); giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia BHXH đạt trên 90%.

Đặc biệt, ngành BHXH đã thực hiện kết nối với gần 100% cơ sở khám chữa bệnh (gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh); tin học hóa hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của ngành; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 19/28 TTHC… Đồng thời, ngành BHXH đã phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về Bảo hiểm. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tích cực xúc tiến việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với CSDL của các bộ, ngành, địa phương.

Từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính

Từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính

Với những nỗ lực trên, BHXH Việt Nam hai năm liền giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (Việt Nam ICT Index) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. BHXH Việt Nam cũng được đánh giá là “một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và xây dựng CSDL quốc gia BHXH”.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Theo chia sẻ của ông Đào Việt Ánh, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh cải cách TTHC thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, TTHC gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, ngành.

Cụ thể, mục tiêu của ngành trong thời gian tới là cắt giảm tối thiểu 25% số TTHC đối với lĩnh vực chính sách BHYT và lĩnh vực chi trả BHXH so với năm 2018. Đồng thời, ngành BHXH sẽ cắt giảm tối thiểu 20% thành phần hồ sơ; 35,47% số tiêu thức; 20,83% số biểu mẫu; rút ngắn thời gian thực hiện TTHC  lĩnh vực chính sách BHXH so với năm 2018.

Để đảm bảo công bố, công khai TTHC kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tìm hiểu, bên cạnh việc công khai, minh bạch các TTHC thông qua các hình thức truyền thống như: niêm yết tại trụ sở cơ quan BHXH, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, cập nhật trên CSDL quốc gia để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu..., để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, các hình thức niêm yết TTHC cần đa dạng, phong phú và thuận tiện hơn để đáp ứng mục tiêu phục vụ cho nhiều đối tượng.

Ngành BHXH cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt các nhu cầu của người dân

Ngành BHXH cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt các nhu cầu của người dân

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong đó, Ngành sẽ xây dựng Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của ngành BHXH, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH.

Ngành cũng sẽ hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và cung cấp các công cụ, tiện ích để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH được thuận tiện, cung cấp dịch vụ công điện tử, hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động. Các ứng dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép truy cập, tra cứu và khai thác thông tin một cách tiện lợi và đa dạng cho các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

Đánh giá về kết quả CCHC của ngành, ông Đào Việt Ánh, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Công cuộc CCHC trong đó cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Với sự chủ động, tích cực, năm 2018, công tác CCHC đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Đặc biệt, nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về tầm quan trọng của CCHC ngày càng cao, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các Bộ, ngành ở Trung ương và các Sở, ban, ngành tại địa phương nên hiệu quả CCHC của ngành BHXH được thể hiện rõ rệt.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm       

Cùng với việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH còn chủ trương xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm. Đây là nhiệm vụ quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ xác định rất cần thiết và cần ưu tiên xây dựng sớm để làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Theo đó, Thủ tướng đã giao cho BHXH Việt Nam làm cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

Ngành BHXH còn chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để phục vụ nhân dân

Ngành BHXH còn chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để phục vụ nhân dân

Năm 2019, ngành BHXH đang tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH, đồng thời quản lý dữ liệu quá trình thu nộp, chi trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH…. Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử.

Riêng đối với người dân, dữ liệu bảo hiểm là dữ liệu chứa thông tin BHYT, BHXH, BH thất nghiệp của công dân. Vì vậy, công dân cần theo dõi các thông tin của mình được nhà nước nắm giữ nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình đồng thời cũng làm cơ sở để theo dõi, định hướng về y tế, an sinh xã hội của mình hiện tại và trong tương lai.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: “Toàn ngành phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững”.

HUYỀN THANH
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Thanh Hoá: Rừng xanh không ngừng 'chảy máu'
TTTĐ - Hàng chục cây gỗ lớn trong cánh rừng tự nhiên nằm sâu bên trong khu vực thác Trai Gái tại xã Xuân Lẹ bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều cây...
BHXH - Bưu điện Hà Nội: Triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp
TTTĐ - BHXH - Bưu điện Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hai ngành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...
Dịch chuyển để “hài hòa” lợi ích
TTTĐ - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bên cạnh những tác động tích cực đến việc phát triển xây dựng các thành phố cũng sẽ kéo...