Ngành giáo dục Thủ đô đang đi đầu trong triển khai công nghệ thông tin


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của ngành giáo dục Thủ đô trong năm học 2016 – 2017.
             
Cụ thể, ngành giáo dục ngày càng phát triển với 2.669 trường học và cơ sở giáo dục với trên 1,8 triệu học sinh các cấp học. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ giáo dục; Tham mưu cho thành phố triển khai xây dựng chương trình hệ song bằng hợp tác với Cambridge tại trường THPT Chu Văn An. Đây là tham mưu lớn, triển khai có hiệu quả; Chất lượng dạy và học được nâng cao, thể hiện qua kết quả của các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận, trong năm học 2016 – 2017, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được tăng cường, đầu tư theo hướng phát triển. Toàn ngành có trên 130nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó 100% giáo viên các ngành học đã đạt và vượt chuẩn, có nhiều nhà giáo và cán bộ quản lý có chuyên môn giỏi, phong cách mẫu mực, tâm huyết và trách nhiệm với nghề, đại đa số giáo viên là gương sáng cho học sinh.
 
Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, công tác quản lý chỉ đạo của đội ngũ quản lí giáo dục có nhiều đổi mới theo hướng quyết liệt, sâu sát, hiệu quả. Lãnh đạo ngành đã tham mưu với Thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện cho các cấp học.
 
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, Chủ tịch thành phố Hà Nội cho rằng, các trường đã được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Toàn Thành phố đạt 48,3%(1.244/2.576 trường), trong đó: công lập là 57,1% (1.209/2.117 trường). Đã công nhận được 15/20 trường chất lượng cao, đạt 75% chỉ tiêu kế hoạch theo Chương trình số 04/-CTr/TU
 
Đặc biệt, chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học của ngành giáo dục Thủ đô đã có nhiều đổi mới; 100% số trường học đã kết nối Internet. Đã triển khai thực hiện việc tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 từ năm 2016 tại 2.620 đơn vị trường học với hơn 250.000 gia đình tham gia, tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến đạt 84,87% đối với mầm non, đạt 51,11% đối với lớp 1 và 58,18% đối với lớp 6. Đồng thời, Thành phố đang triển khai hệ thống sổ điểm điện tử, học bạ điện tử cho 2.753 trường, cập nhật được 1,7 triệu học sinh, cấp hơn 70.000 tài khoản cho cho người sử dụng và đã có trên 18 triệu lượt truy cập hệ thống. Trong thời gian tới sẽ quét toàn bộ dữ liệu để quản lý hồ sơ của học sinh toàn thành phố. Ngành giáo dục đang đi đầu trong triển khai CNTT hiệu quả.
 
Việc hợp tác quốc tế đã đạt được kết quả tích cực trong việc tham gia phối hợp quản lý hợp tác giảng dạy bổ trợ tiếng Anh với nước ngoài. Tăng cường hoạt động hợp tác trong giáo dục, bước đầu triển khai tốt mô hình trường đào tạo song bằng tú tài cho học sinh trung học phổ thông tại trường Chu Văn An, hoàn thành thủ tục để đăng cai tổ chức một số giải quốc tế tại Hà Nội.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà ngành giáo dục thủ đô cần tiếp tục khắc phục. Đó là ngành giáo dục Thủ đô cần bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, thực hiện tốt NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.
 
Hiện có 1,8 triệu học sinh, 2.669 trường, trên 9000 phòng học. Do sự phân bố không đều nên cần quy hoạch lại. Ngành giáo dục Thủ đô cũng cần chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ giáo viên trường chuyên tham gia các kỳ thi quốc tế, duy trì và đạt kết quả cao hơn. Ngoài ra, các trường cần tiếp tục triển khai áp dụng CNTT… Điều quan trọng là cần phải làm sao để học sinh Việt Nam phát huy khả năng giao tiếp, kĩ năng sống…
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn, ngành giáo dục Thủ đô sau một năm thực hiện đào tạo Song bằng tại trường THPT Chu Văn An sẽ nghiên cứu áp dụng thêm tại trường Hà Nội Amsterdam. Nâng chất lượng giáo dục Thủ đô, đào tạo công dân có chất lượng trong thời kỳ hội nhập.
 
Trước yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành của Thành phố, bước vào năm học mới 2017-2018, vị chủ tịch TP đề nghị ngành giáo dục Thủ đô cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp sau:
 
Thứ nhất,Tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo và tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm của Bộ GD-ĐT, quyết tâm giữ vững thành tích của ngành GD-ĐT Thủ đô, khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
 
Xây dựng được nhiều mô hình mới về GD-ĐT, nhiều gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục để nhân rộng trong toàn ngành; Tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5nhóm giải pháp cơ bản năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
Thứ hai,  Rà soát tổng thể lại quy hoạch hệ thống trường học toàn Thành phố. Tập trung kiểm tra chất lượng, tiến độ các công trình, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị nghiệm thu, bàn giao 26 trường học (đợt 1) đưa vào sử dụng trước ngày 31/8. Đầu tư, xây dựng trường lớp đảm bảo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự đang thiếu trường học, đang phải học tạm, học nhờ, thiếu trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;
 
Thứ ba,Tiếp tục quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà. Thực hiện hiệu quả “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” đã được Bộ GD-ĐT đã thông qua ngày 28/7. Từng bước định hướng nghề nghiệp và tâm lý cho học sinh, xóa đi sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trên địa bàn Thành phố…
 
Thứ tư, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đặc biệt trong đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc xây dựng trường học điện tử; tuyển sinh đầu cấp, chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học sinh; Chú trọng dạy ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, tạo mọi điều kiện để mọi người được học tập. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình Sữa học đường. Các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường học cần tiếp tục phổ biến đến học sinh và phụ huynh học sinh các giải pháp phòng ngừa đuối nước cho các cháu học sinh trong dịp nghỉ hè;
 
Thứ năm, Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo để toàn xã hội hiểu và chia sẻ các chủ trương đổi mới của Ngành;
 
Thứ sáu, Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả việc hội nhập quốc tế về giáo dục; Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A Level tại trường THPT Chu Văn An; Triển khai mở rộng chương trình giáo dục của Cambridge vào đào tạo tại một số trường như Hà Nội - Amsterdam và các trường khác
Mai Khôi
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899