eMag azine
06/11/2023 09:00
Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

06/11/2023 09:00

TTTĐ - Từ xưa đến nay, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ nhân tài bốn phương. Nguồn lực quý báu này đã giúp kinh thành xưa, Thủ đô nay không ngừng phát triển. Thời kỳ mới, để Hà Nội “cất cánh” vươn lên xứng tầm khu vực, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thời gian qua, việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao ở đây có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ, để đưa Thủ đô “cất cánh”.

nhân lực

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

TTTĐ - Từ xưa đến nay, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ nhân tài bốn phương. Nguồn lực quý báu này đã giúp kinh thành xưa, Thủ đô nay không ngừng phát triển. Thời kỳ mới, để Hà Nội cất cánh vươn lên xứng tầm khu vực, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thời gian qua, việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao ở đây có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ, để đưa Thủ đô “cất cánh”.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có thêm điều quy định việc thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đưa nội dung mới này vào luật tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nguồn nhân lực và khát khao thu hút nhân tài của Hà Nội, vì con người là cốt lõi của mọi vấn đề.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Theo các nhà nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao là khái niệm chỉ người lao động có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt, trình độ tay nghề cao, khả năng lao động giỏi và kỹ năng chuyên môn tốt trong nghề, phẩm chất xã hội tốt đẹp như tinh thần nhân văn, tập thể, hòa nhập, thích nghi làm việc trong môi trường đa văn hóa...

Chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Điều đó được thể hiện nhất quán qua các kỳ Đại hội Đảng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Thời gian qua, việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ, để đưa Thủ đô “cất cánh”

Gần đây nhất, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”.

Tuy nhiên, dù chủ trương của Đảng xuyên suốt nhưng thực tế nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta còn rất hạn chế. Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời điểm năm 2023 có tới 72,5% nguồn nhân lực nước ta không có chuyên môn sâu. Trong số 26,1% người lao động đã qua đào tạo (có bằng hoặc chứng chỉ về trình độ sơ cấp nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học) thì chỉ có 5% có thể dùng tiếng Anh giao tiếp làm việc.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Từ xưa đến nay, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ nhân tài bốn phương, giúp Thủ đô không ngừng phát triển. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức, nhân tài có vai trò quyết định đến hoàn thành các mục tiêu mà thành phố đặt ra. Việc thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề cốt lõi cho sự phát triển của Thủ đô. Trong suốt chiều dài lịch sử, Hà Nội đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị xin ý kiến về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục xác định việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Cụ thể, “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực các ngành văn hóa, du lịch; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...”.

Tiếp tục kế thừa những thành tựu quan trọng trong thực hiện Chương trình 04, ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội tiếp tục ban hành Chương trình số 06-CTr/TU, về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình nêu rõ mục tiêu của Thủ đô về phát triển về nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Hà Nội đã ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; bồi dưỡng Đại biểu HĐND các cấp; bồi dưỡng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức các chức danh khác thuộc các phường trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Tổ chức các lớp bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao…

Thành phố cũng xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô, xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật, trình HĐND thành phố ban hành chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô…

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Hiện nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đưa nội dung quy định về thu hút, trọng dụng nhân tài vào điều luật cụ thể. Dự thảo này đã và đang xin ý kiến các tầng lớp Nhân dân và được đông đảo người trẻ, các cán bộ, lãnh đạo, chuyên gia quan tâm, đóng góp ý kiến và gửi gắm kỳ vọng.

TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá: “Thủ đô Hà Nội là địa phương có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng ở nước ta, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Để có được vị thế đặc biệt này, Thủ đô rất cần có những chính sách đặc thù trong các lĩnh vực, trong đó có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đãi ngộ, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô”.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Theo TS. Bùi Xuân Phái, trường Đại học Luật Hà Nội, quy định mới được đưa ra trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo cú hích mang tính đột phá cho xây dựng và phát triển thành phố trongs thời gian tới.

“Việc thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, người có tài năng phải có một sự thử thách nhất định để kiểm tra, đánh giá. Muốn thu hút phải có nguồn, do vậy cần phải tạo nguồn, tìm nguồn, duy trì nguồn, hình thành chính sách rõ ràng để từ đó mới có thể thực hiện việc thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, người có năng lực thực sự”, TS. Bùi Xuân Phái nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tùng Lâm (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho rằng, thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực là một chính sách đúng đắn, cần thiết. Đây cũng là điều mà Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua nhưng chưa có hiệu quả. Nguyên nhân do chính sách đãi ngộ chưa tốt, chưa có sức thu hút và chưa sử dụng đúng nhân lực nên lãng phí nhân tài.

Theo anh Lâm, việc bổ sung nội dung thu hút trọng dụng nhân tài vào Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý ràng buộc giữa quyền và trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuyển dụng nhân tài, đồng thời tránh được một số tiêu cực trong tuyển dụng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao - những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhận được góp ý của nhiều chuyên gia, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thêm nội dung “Điều 18” quy định:

1. Người có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển của một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô được hưởng các ưu đãi về tuyển dụng, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo và các ưu đãi khác.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố Hà Nội được quyền: a) Xét tuyển và tiếp nhận những người quy định tại khoản 1 Điều này vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; b) Ký hợp đồng với mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cần sự đảm nhiệm của người quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội được ký hợp đồng với người thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực ngoài Nhà nước vào làm việc và đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo".

(Còn nữa)

Lê Dung - Anh Vũ

Đồ họa: Thành Trung

Thành Trung