×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Dự án đắp chiếu, tỉnh Thanh Hóa có “nguy cơ” mất 30 tỉ đồng ?
Bạn đọc | 4 tháng trước
TTTĐ - Nhằm tạo điều kiện để thực hiện dự án Khu tái định cư cánh đồng Sông Đông, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa – Nguyễn Đình Xứng đã ký Quyết định 3112/QĐ-UBND cho cho TP. Sầm Sơn...