Phó Tổng Giám đốc TTXVN làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
TTTĐ - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Dành cho quảng cáo
1 2 3