Bí thư không phải người địa phương: Tránh tình trạng bị cô lập
TTTĐ - Cần có cơ chế đối với Bí thư không phải người địa phương để tránh tình trạng bị cán bộ địa phương kéo bè cánh bao vây cô lập, các nhóm lợi ích thi nhau...
Dành cho quảng cáo
1 2 3