Thay đổi thành viên BCĐ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Dành cho quảng cáo
1 2 3