Thứ bảy 28/01/2023 11:36 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn
Bài 1: Đảng viên tuổi 18

Bài 1: Đảng viên tuổi 18

TTTĐ - Đảng viên tuổi 18 được kết nạp trên ghế nhà trường đã có một nền tảng vững chắc để tự tin tiến bước trong học tập, cuộc sống.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động