×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Những ý kiến đóng góp từ thực tế thực hiện Nông thôn mới

Nông thôn mới | Thứ bẩy, 03/08/2019 20:35 (GMT+7)
Những ý kiến đóng góp từ thực tế thực hiện Nông thôn mới

Vùng núi phía Bắc đang thực hiện tốt công tác nông thôn mới

(TTTĐ)- Tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến, tham luận. Đây là những bài học kinh nghiệm để các tỉnh trong vùng học hỏi lẫn nhau đồng thời cũng là những đóng góp, nhận định, kiến nghị để trung ương xem xét và đề ra phương hướng, mục đích trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện thực tế.

Bài liên quan

Giữ tốt trật tự an ninh vùng phên giậu của Tổ quốc

Trong tham luận với chủ đề “Kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực miền núi phía Bắc trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” do đại diện Bộ Công an trình bày đã nêu rõ đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, khu vực miền núi phía Bắc là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi tập trung sinh sống của đại đa số đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn nông thôn miền núi phía Bắc nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an các tỉnh miền núi phía Bắc đã chủ động tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, tình hình an ninh nội bộ, cơ quan, đơn vị, trường học, đảm bảo an ninh nông thôn; không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phòng ngừa, ngăn chặn khiếu kiện đông người; tuyên truyền đạo trái pháp luật; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền Vương quốc Mông, Pháp luân công; Ban hành kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tổ chức rà soát, đánh giá phân loại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội với nhiều hình thức, nội dung phong phú, điển hình.

Đặc biệt là Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, biện pháp đấu tranh, phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, điểm nóng về ma túy.

Ở địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng chức năng cần tập trung phát động nhân dân các dân tộc thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc của Đảng; xây dựng mối đoàn kết các dân tộc; phát hiện đấu tranh với các hoạt động chia rẽ, kỳ thị dân tộc, phát triển đạo trái pháp luật; bảo vệ an ninh biên giới, chống vượt biên, xâm nhập; loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu; xây dựng bản làng an toàn, đoàn kết, văn hóa; Bảo vệ tài nguyên rừng; không trồng cây thuốc phiện, sử dụng, buôn bán chất ma túy; Xây dựng củng cố cơ sở chính trị vùng dân tộc, chú ý phát triển cán bộ, đảng viên là người dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ở địa bàn nông thôn tập trung phát động nhân dân tham gia xây dựng thôn, xóm, làng, bản, xã an toàn, đoàn kết, văn hóa; toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại phường, xã; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, nhất là lực lượng Công an xã.

Đề xuất hỗ trợ các thôn, bản khó khăn

Trong tham luận “Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp thôn (bản) ở những địa bàn đặc thù, khó khăn khu vực biên giới, miền núi” của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng lại chỉ ra những khó khăn cụ thể của địa phương mình.

Cụ thể, Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới; phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, với chiều dài đường biên giới trên 333 km; phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn; phía Đông Nam giáp tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích đất tự nhiên trên 6.724 km2, đất nông nghiệp chỉ có hơn 9%, còn lại là đất lâm nghiệp, núi đá, sông suối.

Địa hình chia cắt phức tạp bởi nhiều dãy núi cao, xen kẽ là những sông suối, thung lũng hẹp, độ dốc lớn. Dân số trung bình trên 53 vạn người, chủ yếu là dân tộc thiểu số; dân số nông thôn khoảng 76%. Tỷ lệ hộ nghèo 30,81%, hộ cận nghèo 13,53%. Phân cấp hành chính có 13 huyện, Thành phố và 199 xã, phường, thị trấn (trong đó, có 9 huyện, 46 xã biên giới; 5 huyện 30a và 3 huyện được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 156 xã thuộc xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; 1.598 thôn đặc biệt khó khăn).

Với những kết quả đã đạt được và những khó khăn, tồn tại, Cao Bằng đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Cao Bằng xây dựng Đề án “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản của các xã khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi tỉnh Cao Bằng” giai đoạn 2020 - 2025, trình Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (theo Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 14/4/2019 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng).

Cao Bằng cũng đề nghị Trung ương Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt dưới 10 tiêu chí, để phấn đấu đạt mục tiêu xóa các xã dưới 10 tiêu chí theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kinh nghiệm vươn lên của Làng Pẳn

Trình bày về Công tác vận động cộng đồng và người dân tham gia xây dựng thôn nông thôn mới” của thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết trước năm 2010, thực trạng thôn Làng Pẳn cực kỳ khó khăn. Số hộ nghèo của toàn thôn là 85 hộ, thu nhập đầu người chỉ đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, không có nhà ở kiên cố, đường làng, ngõ xóm, cống rãnh, hố phân, rác thải trong thôn bừa bãi, do vậy nhân dân trong xã gọi Làng Pẳn là Làng Bẩn; ý thức của nhân dân kém, việc chuyển đổi kinh tế chậm.

Sau năm 2010, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã, sự tận tâm, tận lực của cán bộ thôn, sự đồng lòng của nhân dân trong thôn sau 10 năm nỗ lực thực hiện, thôn Làng Pẳn đến nay đã được UBND huyện Bát Xát công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm, trong thôn không còn hộ đói, hộ nghèo, số hộ khá giàu chiếm trên 80%; Tỉ lệ nhà ở kiên cố đạt 95%; vệ sinh môi trường sạch sẽ; 100% các tuyến đường liên thôn, nội thôn, liên gia đã được cứng hóa.

Kinh nghiệm của Lằng Pẳn chia sẻ tại Hội nghị là để đạt được kết quả như vậy chính là nhờ sự cố gắng của cán bộ thôn, sự  đồng tình ủng hộ và sự vào cuộc của từng người dân trong thôn, cụ thể như sau:

Về kinh tế, bà con trong thôn xác định muốn thực hiện nông thôn mới cần phải phát triển sản xuất để có thu nhập, nâng cao đời sống, nên khi ban công tác mặt trận thôn họp bàn các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế để giúp nhân dân nâng cao thu nhập bà con đều tích cực tham gia, như chuyển sang trồng rau, màu, áp dụng công nghệ kỹ thuật, đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm; liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ ra thành phố và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Để sản xuất mang lại hiệu quả các hộ thống nhất với thôn đề nghị xã mở các lớp tập huấn trồng rau an toàn, nuôi thủy sản, cấy lúa theo kỹ thuật cải tiến SRI, áp dụng sản xuất theo công nghệ kỹ thuật mới, do đó năng suất, sản lượng cao lên nhiều so với trồng lúa, ngô; sản phẩm lại bán được vì là doanh nghiệp, HTX đứng ra tiêu thụ, do vậy kinh tế của các hộ dân trong thôn đã tăng cao trong những năm gần đây.

Về môi trường nông thôn, đây là một nhiệm vụ khó khăn nhất đối với thôn, đòi hỏi mất nhiều thời gian để vận động nhân dân trong thôn thay đổi tập quán cũ. Trước khó khăn đó, chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đã đứng ra đăng ký với xã làm điểm về vệ sinh môi trường, giao cho chi hội phụ nữ làm nòng cốt (Vì thôn xác định vai trò của phụ nữ rất quan trọng trong việc sắp xếp, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm).

Thôn đề nghị xã cho các hộ có ý thức kém về vệ sinh môi trường đi học tập ở thôn khác sau đó về triển khai, lấy ngày thứ 7 là ngày vệ sinh môi trường của thôn, tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng chăm sóc hoa dọc đường, khơi thông cống rãnh, hố phân được đậy nắp và xử lý mùi hôi trước khi đem bón cho cây trồng.

Bước đầu vận động nhân dân rất khó khăn, sau nhân dân đã quen thành nề nếp, coi việc vệ sinh chung là việc làm thường xuyên và bà con còn rất hào hứng tham gia, đến nay hoa dọc đường rực rỡ các màu, đường sạch ngõ sạch không có phân trâu bò thải ra đường, bệnh tật được đẩy lùi, môi trường sạch đẹp.

Về văn hóa - an ninh trật tự, với sự nỗ lực của cán bộ thôn, sự thay đổi nhận thức theo hướng rất tích cực của nhân dân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát trển kinh tế, bố mẹ, con cái trong gia đình cư xử đúng mực, tôn trọng, thương yêu nhau, do vậy thôn được chọn làm mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc” từ năm 2015 và được duy trì đến nay. Hàng năm thôn đều đạt thôn văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa từ 93% trở lên. Tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo, giữ vững

Về nhà ở, từ cái khó là không có tiền để xây nhà, nay bằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bàn nhau làm ăn, tiết kiệm chi tiêu, các hộ dân có của ăn, của để nên việc đầu tiên nhân dân muốn làm là xây dựng nhà ở (Vì theo quan niệm từ xưa có an cư mới lập nghiệp), bằng việc hỗ trợ nhau xây dựng nhà mới; nhà này đổi công cho nhà khác để bớt chi phí do vậy đến nay đã trong thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát, 95% số hộ có nhà xây kiên cố, trong thôn không còn hộ nghèo.

Thanh Hậu
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
TTTĐ - Đại học RMIT Việt Nam và Saigon Innovation Hub (SIHUB) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp...
Bài 1: Bước chuyển mình của vùng quê nông thôn mới Kim Lư
TTTĐ - Bắc Kạn là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo luôn ở vào nhóm cao của cả nước, do vậy xuất phát...
Doanh nghiệp sữa duy nhất trong danh sách xuất khẩu uy tín năm 2017
TTTĐ - Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam lọt vào Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017” do Bộ Công Thương công...
Lao động trẻ tay nghề cao: Yếu tố quyết định thu hút FDI
TTTĐ - Đã đến lúc Việt Nam không thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dựa vào nhân công giá rẻ mà phải bằng nguồn nhân lực chất...