Thứ sáu 27/05/2022 00:06 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Bà Rịa – Vũng Tàu

Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Lao động - Việc làm -
In bài viết

TTTĐ - Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để từ đó thực hiện tốt chính sách BHTN, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thất nghiệp.

Đào tạo việc làm, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ảnh hưởng vì dịch Covid-19 Giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Mất hàng trăm triệu đồng vì tin nhắn lừa đảo nhận hỗ trợ thất nghiệp
Người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối tìm kiếm việc làm khi thất nghiệp (ảnh tư liệu)
Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho lao động thất nghiệp

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để BHTN thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công; Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ được hỗ trợ học nghề bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; Hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về BHTN giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. 100% nhân sự thực hiện BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt 85%.

Đến năm 2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công; Tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; Thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quản quản lý và thực thi chính sách BHTN; Hiện đại hóa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 90%.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, như: Thực hiện đồng bộ chính sách BHTN gắn với các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHTN trên địa bàn tỉnh nhằm đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về BHTN và các chính sách liên quan khác;

Thực hiện chính sách BHTN đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm phát huy vai trò của chính sách BHTN là chính sách về việc làm, thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, bảo đảm cơ cấu tổ chức bộ máy tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực để thực hiện các chính sách BHTN và các chính sách khác; tăng cường tính tự chủ, gắn với sự phát triển của thị trường lao động để chia sẻ thông tin dữ liệu, tăng cường kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước nhằm đáp ứng cung – cầu lao động, bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho lao động thất nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng tăng nội dung thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nắm bắt nhu cầu nhân lực theo từng ngành nghề của các dự án đầu tư lớn trong và ngoài khu công nghiệp để cung cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu…Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh; ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong hoạt động giao dịch việc làm. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm việc làm, tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bà RịaVũng - Tàu giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, việc làm và BHXH.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; sắp xếp tổ chức cán bộ thực hiện BHTN đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tập trung hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với các vị trí việc làm; cử cán bộ đi tập huấn về kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và các kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện BHTN; giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đúng quy định; tư vấn, giới thiệu việc làm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách BHTN.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN; ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHTN…

Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BHTN đồng hành cùng người lao động khi khó khăn

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm đã yên tâm phần nào khi có sự “đồng hành” của BHTN.

Chị Đinh Thị Châu (ở TP Vũng Tàu) chia sẻ: “Trước đây, tôi làm công nhân Công ty TNHH thương mại Linh Gia Phát với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát, Công ty gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc. Điều này khiến cả gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng tôi được nhận hơn 4 triệu đồng trong 5 tháng nên cũng đủ trang trải cuộc sống trước khi tìm được công việc mới”.

Đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để làm thủ tục hưởng trợ cấp BHTN, chị Nguyễn Thị Lan (ở TP Vũng Tàu) là công nhân Công ty TNHH Giày Uy Việt (Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu) cũng phải nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. “Với mức lương 4,7 triệu đồng/tháng, tôi sẽ được nhận trợ cấp hơn 2,8 triệu đồng/tháng, giúp tôi giải quyết được nhiều khó khăn trước mắt. Không những vậy, tôi còn được Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn thủ tục tìm kiếm việc làm mới”, chị Lan cho biết.

Trung tâm cũng giới thiệu việc làm cho 2.481 lượt người và có 965 NLĐ đạt kết quả nhận được việc làm. “BHTN là một trong những chính sách an sinh rất tốt, đã đem lại điều kiện, quyền lợi cho DN và NLĐ khi họ bị mất việc làm, thể hiện vai trò an sinh và có tính bền vững cao, thực hiện nguyên tắc có đóng, có hưởng”, ông Phạm Quang Việt nói.Ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này của năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 14.869 hồ sơ của NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), trong đó có 14.630 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chế độ TCTN với tổng số tiền chi trả trên 320 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 267 người hưởng TCTN có Quyết định hỗ trợ học nghề.

Thực tế cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nên gia tăng số người hưởng TCTN. Chính trong lúc này, chính sách BHTN đã “nâng đỡ”, tiếp sức cho NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, chính sách BHTN cũng giúp NLĐ có cơ hội được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, từ đó tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới. Khi NLĐ nghỉ việc và hưởng trợ cấp thì sẽ được hỗ trợ kinh phí để học nghề, chuyển đổi nghề.

Hoài An
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Huyện Ba Vì: Tạo cơ hội tạo việc làm ổn định cho người lao động

Huyện Ba Vì: Tạo cơ hội tạo việc làm ổn định cho người lao động

TTTĐ - Nhằm tạo cơ hội cho người lao động và học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng như các vùng phụ cận được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, đơn vị, các cơ sở đào tạo dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức Phiên Giao dịch việc làm với gần 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động, mức lương cơ bản từ 5 đến trên 10 triệu đồng/tháng.
Cơ hội việc làm cho sinh viên tại TP Hồ Chí Minh

Cơ hội việc làm cho sinh viên tại TP Hồ Chí Minh

TTTĐ - Ngày 21/5, trường Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh (HUTECH) phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tuyển dụng dành cho sinh viên chuyên ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Ngày hội này đang có 2.500 việc làm chờ sinh viên tham gia ứng tuyển với nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau.
Vinaconex ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng Tháng công nhân tại Cát Bà - Amatina

Vinaconex ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng Tháng công nhân tại Cát Bà - Amatina

TTTĐ - Ngày 10/5, tại công trường dự án Cát Bà - Amatina (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án giữa chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.
Hà Nội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Hà Nội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

TTTĐ - Xác định rõ bối cảnh mới khi dịch COVID-19 vẫn đang có những tác động khó lường, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.
Tin khác
[Xem thêm]
Quy định cụ thể về tiền lương làm thêm 60 giờ/tháng

Quy định cụ thể về tiền lương làm thêm 60 giờ/tháng

TTTĐ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đa dạng vị trí việc làm cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp

Đa dạng vị trí việc làm cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp

TTTĐ - Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố được tổ chức ngày hôm nay có nhiều vị trí việc làm, đa dạng ngành nghề như: Nhân viên văn phòng, lao động phổ thông, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, quản lý với mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng… đĐây là cơ hội tốt cho lao động trẻ, sinh viên sắp tốt nghiệp.
Bình Phước: Tạo dấu ấn với các nhà đầu tư Đài Loan qua chuyến khảo sát thực tế

Bình Phước: Tạo dấu ấn với các nhà đầu tư Đài Loan qua chuyến khảo sát thực tế

TTTĐ - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước (ITTPC) đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam và Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM tổ chức chương trình “Doanh nghiệp Đài Loan khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước”. Chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều nhà đầu tư đến từ xứ Đài.
Hàng nghìn công việc có mức lương hấp dẫn chờ người lao động tại Hà Nội

Hàng nghìn công việc có mức lương hấp dẫn chờ người lao động tại Hà Nội

TTTĐ - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhu cầu tìm việc làm của người lao động khá lớn. Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tạo cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế xã hội

Tạo cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế xã hội

TTTĐ - Thanh niên có vai trò quan trọng trong xã hội, để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước thì vấn đề tạo nguồn lực, hỗ trợ chính sách cho các đối tượng thanh niên luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, thời gian qua, các cấp, ngành đã không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Xem phiên bản di động