×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh khi nợ xấu giảm
Kinh tế | 7 tháng trước
Đầu năm 2019, các nhà băng ồ ạt công bố con số lợi nhuận đạt được trong năm với mức tăng trưởng khá mạnh. Để đạt được điều này, một phần là nhờ kiểm soát được nợ xấu,...
Các ngân hàng tích cực thu hồi nợ xấu
Kinh tế | 11 tháng trước
9 tháng đầu năm nay đã không ít nhà băng xóa được gần hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC trước đó. Điển hình tại Nam A Bank, tổng mệnh giá trái phiếu VAMC chỉ còn 7%.