Thaco đầu tư sản xuất linh kiện phụ tùng, phục vụ xuất khẩu
TTTĐ- Theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Chính phủ đã nêu rõ quan điểm ngành công nghiệp ô tô của...
Dành cho quảng cáo
1 2 3