×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Hải Phòng: Bất ngờ cha pha thuốc diệt cỏ rồi cùng con tự tử
Tin tức ANTT | 7 tháng trước
TTTĐ - Bố pha thuốc diệt cỏ, đưa cho con trai uống rồi cũng uống luôn phần thuốc cỏ còn lại để tự tử. Tuy được phát hiện sớm nhưng gia đình xin bệnh viện cho về nhà vì không có khả...