×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thời Sự | 05/07/2018 09:04
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI đã xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
Theo hanoi.gov.vn

Bình luận

XEM THÊM