Thứ năm 30/06/2022 19:42 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Phát huy giá trị đặc biệt của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9

19/05/2022 18:13

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Khu K9) là địa danh đặc biệt gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động