×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới | Thứ tư, 11/09/2019 11:05 (GMT+7)
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tới các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới

TTTĐ - Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực trên các lĩnh vực. Điều đó thể hiện ở sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức; ban hành cơ chế, chính sách; mức độ đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quy hoạch; phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế …

Bài liên quan

Từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Báo cáo tại buổi lễ tổng kết, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị. Đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn. Ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn và trình độ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh.

Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khen thưởng các tập thể có thành tích trong xây dựng NTM

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khen thưởng các tập thể có thành tích trong xây dựng NTM

Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, Bắc Ninh có 89/97 xã (91,75%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 55,67% so với cuối năm 2015), cao hơn 8,16% so với mức đạt chuẩn bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (83,59%) và cả nước (50,26%). Bình quân số tiêu chí/xã của cả tỉnh đạt 18,85 tiêu chí (tăng 10 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 3,14 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình của vùng Đồng bằng sông Hồng (18,28 tiêu chí/xã) và cả nước (15,26 tiêu chí/xã); có 4 đơn vị cấp huyện (Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố Bắc Ninh có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, các xã nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh là trở thành đô thị hiện đại trong tương lai.

Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn một số tồn tại cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Cụ thể, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn những bộ phận chuyển dịch chậm; phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh. Kinh tế hộ còn nhỏ; kinh tế hợp tác chưa có chuyển biến rõ nét, hiệu quả chưa cao; quá trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiệu quả thấp.

Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi ở nông thôn, đặc biệt là khu vực làng nghề chưa được giải quyết triệt để. Nhiều địa phương chưa khai thác được lợi thế văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch nông thôn…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến biểu dương những thành tích, kết quả trong xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những năm qua. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở địa phương, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông minh, cơ giới hóa sản xuất. Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cần nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội... Tích cực trong công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và chất lượng. Trong đó tập trung cao cho các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng đời sống của người dân như: nâng cao thu nhập; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn; xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn được những giá trị văn hoá truyền thống địa phương…

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tiếp tục huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở những xã đạt chuẩn, từng bước nâng cấp thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững...

Nhân dịp này, 6 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 32 tập thể, 39 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

THANH HẬU
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
TTTĐ - Đại học RMIT Việt Nam và Saigon Innovation Hub (SIHUB) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp...
Doanh nghiệp sữa duy nhất trong danh sách xuất khẩu uy tín năm 2017
TTTĐ - Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam lọt vào Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017” do Bộ Công Thương công...
Lao động trẻ tay nghề cao: Yếu tố quyết định thu hút FDI
TTTĐ - Đã đến lúc Việt Nam không thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dựa vào nhân công giá rẻ mà phải bằng nguồn nhân lực chất...