Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu Ba, nhiệm kỳ 2020-2025:

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”

Tin tức -

TTTĐ - Trong ba ngày, 4 - 6/8, Đảng bộ Quân khu Ba tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu Ba có đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

4950 00213
Trung tướng Nguyễn Quang Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu Ba phát biểu tại Đại hội

ùng dự Đại hội có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Đại hội còn có sự tham gia của 264 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu bà lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là: Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu được nâng lên, thế trận quốc phòng an ninh và thế trận lòng dân được củng cố; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; điều chỉnh biên chế tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; tăng cường kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống bộ đội; công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đồng bộ, chất lượng tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân khu tiếp tục được nâng cao.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, của cấp trên. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc; Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

5206 00211
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân khu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại tướng Lương Cường đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… sát với tình hình, nhiệm vụ của quân khu. Thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ sãn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đánh giá cao việc đại hội xác định các mục tiêu chủ yếu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng bộ Quân khu ba tiếp tục giữ vững, phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận; Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh; đầu tư xây dựng cơ bản khu vực phòng thủ các địa phương và phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội xác định.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu Ba nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, LLVT Quân khu. Thành công của Đại hội, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tinh thần đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 264 đảng viên tiêu biểu dự đại hội; qua đó, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu về kết quả Đại hội; khẩn trương bổ sung, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hải Thu
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin tức trong ngày 26/9: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

Tin tức trong ngày 26/9: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

TTTĐ - Tin tức trong ngày hôm nay (26/9) có những tin nóng 24h đáng chú ý sau: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng; Đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù cải tạo chung cư cũ; Có thể sử dụng pháo hoa không tiếng nổ vào dịp sinh nhật, cưới hỏi.
Tin khác
[Xem thêm]
Thủ tướng ra công điện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng ra công điện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TTTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Xem phiên bản di động