eMag azine
Phát huy truyền thống, xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại

07/08/2020 09:58

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong hai ngày (12-13/8/2020). Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Quận sẽ định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, Thành phố Vì hòa bình, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quận Hoàng Mai tận dụng mọi nguồn lực để phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong hai ngày (12-13/8/2020). Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Quận sẽ định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, Thành phố Vì hòa bình, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Nhiều thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực

Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) được tiến hành vào thời điểm đất nước và Thủ đô đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh... Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh cho biết: Đảng bộ quận Hoàng Mai có 56 tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành 18 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đến các tổ chức cơ sở đảng; Thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội tại 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội...

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, Ban Thường vụ Quận ủy đã chuẩn bị quy trình nhân sự tham gia bầu Ban Chấp hành; văn kiện đại hội đã được hoàn thành dự thảo lần 3, được gửi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở để lấy ý kiến. Công tác phục vụ đại hội được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các quận, huyện bạn, cán bộ và Nhân dân quận Hoàng Mai đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đây là những thuận lợi cơ bản để Đảng bộ Quận lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III.

Nói về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhấn mạnh: Nhiệm kì vừa qua, Đảng bộ quận Hoàng Mai đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, mục tiêu. Cụ thể, kinh tế phát triển đúng hướng, tăng trưởng khá, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III. Thu ngân sách ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011-2015, tốc độ thu ngân sách năm sau tăng so với năm trước, bình quân tăng 26%, để tập trung cho đầu tư phát triển.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU về “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh, giai đoạn 2015-2020”, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung tháo gỡ các khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, thực hiện đúng, kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế... hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng qua các năm, hiện nay có 14.699 doanh nghiệp, tăng 36% về số lượng so với thời điểm năm 2016.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Đưa Hoàng Mai phát triển hiện đại, bền vững

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ cụ thể, quan trọng của Chương trình số 05-CTr/QU về "Phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch-văn minh quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2020", qua 5 năm thực hiện, các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra, các cấp, các ngành và xã hội đã thực sự có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động về văn hóa.

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết: Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ.

Theo đồng chí chủ tịch UBND quận, các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn quận Hoàng Mai được gìn giữ và phát huy. Năng lực y tế của địa phương từng bước được nâng lên, chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận được cải thiện rõ rệt. Môi trường xã hội phát triển lành mạnh, tiến bộ, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền.

Đặc biệt, trong nhiệm kì vừa qua, Hoàng Mai luôn là địa phương thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Điều đó được thể hiện qua việc thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và chính sách xã hội được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đặc biệt coi trọng.

Cụ thể, Hoàng Mai đã cấp 10.292 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội đạt tỷ lệ 100%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đạt 91%...

Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội có tiến bộ, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Sự liên kết, phối hợp giữa quận với các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị được đẩy mạnh. Nhờ đó, vai trò, vị thế, uy tín của quận Hoàng Mai ngày càng được nâng cao.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực

Đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết: Một trong những điểm nhấn của quận Hoàng Mai trong nhiệm kì vừa qua chính là khâu đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng được quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, làm cho diện mạo của quận có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, môi trường, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Cụ thể, về quản lý đô thị, Hoàng Mai có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, đơn cử như 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; Vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện tốt, tỷ lệ thu gom rác thải hàng ngày đạt 100%.

Quận cũng đẩy mạnh quản lý và khai thác hiệu quả mạng lưới công viên, vườn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Công tác duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật được thực hiện thường xuyên, kịp thời góp phần làm cho bộ mặt đô thị của Quận ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

Về quản lý trật tự xây dựng, tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép xây dựng đạt 100%, đã quản lý 100% công trình xây dựng trên địa bàn. Các công trình xây dựng không phép, sai phép đều được phát hiện và xử lý kiên quyết, nhất là những vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai được tăng cường chỉ đạo. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất có chuyển biến tích cực hơn. Quận đã cấp được 2.529 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền; cấp 10.095 Giấy xác nhận đăng ký đất đai đạt tỷ lệ 100%...

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bức tranh kinh tế - xã hội, đô thị của quận đã có nhiều khởi sắc. Vậy ông cho biết, sau 5 năm bám sát Nghị quyết, kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của quận có gì nổi bật?

5 năm qua, vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ và Nhân dân quận Hoàng Mai đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên nhiều lĩnh vực, với những kết quả nổi bật.

Cụ thể, về phát triển kinh tế - xã hội, nhờ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, hỗ trợ DN phát triển sản xuất - kinh doanh..., số lượng DN trên địa bàn tăng qua các năm, hiện nay có 14.699 DN, tăng 36% về số lượng so với thời điểm năm 2016. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt trung bình 13,5%/năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng thu ngân sách năm sau so với năm trước bình quân tăng 26%...

Đặc biệt, công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn quận có chuyển biến tích cực. Trong đó, có sự đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, GPMB. 5 năm qua, trên địa bàn đã và đang triển khai 117 dự án, với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 854,4ha liên quan đến gần 22.000 hộ dân.

Quận ủy tập trung lãnh đạo nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện quyết liệt nên đã hoàn thành dứt điểm GPMB 43 dự án với diện tích thu hồi 213ha, bồi thường, hỗ trợ gần 1.300 tỷ đồng đối với 5.383 hộ, tổ chức, bố trí tái định cư cho 278 hộ. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được đưa vào khai thác sử dụng làm cho diện mạo của quận ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực...

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Cùng với khó khăn chung của đất nước và Thủ đô, quận Hoàng Mai cũng có khó khăn riêng. Căn cứ vào đặc thù của địa phương, một trong ba khâu đột phá mà Đảng bộ quận xác định thực hiện trong nhiệm kỳ tới là tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị xây dựng quận Hoàng Mai văn minh, hiện đại.

Để thực hiện, quận sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình trọng điểm và thực hiện tốt đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 - 2026, chú trọng xây dựng nhà tái định cư có chất lượng tốt. Phấn đấu hoàn thành các tuyến đường theo quy hoạch: Đường 2,5, đường Lĩnh Nam, đường Tam Trinh, phía Đông khu trung tâm hành chính quận giai đoạn II và III, đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên; các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh như điện, nước sạch, chiếu sáng, chống ngập úng các chợ, trung tâm thương mại theo quy hoạch…

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và tích cực, thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, song Quận ủy đã bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội và các văn bản của T.Ư, TP, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 56 chi, Đảng bộ cơ sở, bảo đảm yêu cầu, nội dung, tiến độ và chất lượng.

Các điều kiện để chuẩn bị Đại hội, từ Văn kiện, Đề án nhân sự, việc chỉ đạo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ TP, đến công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, phục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, công phu, nghiêm túc, bảo đảm vừa phát huy dân chủ vừa bám sát nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo đúng quy định.

Đặc biệt, Nhân dân trên địa bàn quận rất tin tưởng và phấn khởi chuẩn bị chào đón một sự kiện chính trị hết sức quan trọng của quận. Đây cũng là Đại hội đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Hoàng Mai trở thành quận nằm trong đô thị trung tâm của Hà Nội. Với việc chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp trong sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển

Thực hiện Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ cụ thể, quan trọng của Chương trình số 05-CTr/QU về "Phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch-văn minh quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2020", qua 5 năm thực hiện, các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra, các cấp, các ngành và xã hội đã thực sự có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động về văn hóa.

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết: Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ.

Theo đồng chí chủ tịch UBND quận, các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn quận Hoàng Mai được gìn giữ và phát huy. Năng lực y tế của địa phương từng bước được nâng lên, chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận được cải thiện rõ rệt. Môi trường xã hội phát triển lành mạnh, tiến bộ, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền.

Đặc biệt, trong nhiệm kì vừa qua, Hoàng Mai luôn là địa phương thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Điều đó được thể hiện qua việc thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và chính sách xã hội được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đặc biệt coi trọng.

Cụ thể, Hoàng Mai đã cấp 10.292 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội đạt tỷ lệ 100%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đạt 91%...

Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội có tiến bộ, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Sự liên kết, phối hợp giữa quận với các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị được đẩy mạnh. Nhờ đó, vai trò, vị thế, uy tín của quận Hoàng Mai ngày càng được nâng cao.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai
phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Xây dựng quận Hoàng Mai văn minh, giàu đẹp

Có được những thành tựu kể trên là do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai luôn đề cao và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó, đã bước đầu khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của Quận phục vụ xây dựng, phát triển Quận.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã đổi mới mạnh mẽ, lựa chọn trúng, đúng và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lĩnh vực khó, phức tạp; Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc phát sinh. Đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Hoàng Mai.

Nhấn mạnh về mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho hay: Trong thời gian tới, Hoàng Mai sẽ tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, hài hòa và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Hoàng Mai cũng xác định xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch, tăng cường bảo vệ và cải thiện môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tạo chuyển biến mạnh trong xây dựng nếp sống, văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới, quận Hoàng Mai đã xây dựng 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. Trong đó, Hoàng Mai xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời thực hiện tốt cải cách hành chính; Quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị xây dựng quận Hoàng Mai văn minh, hiện đại.

Quận Hoàng Mai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018). Đảng bộ quận Hoàng Mai 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

phat huy truyen thong xay dung quan hoang mai giau dep van minh hien dai

Bài: Thanh Lam, Hoàng Phương
Ảnh: Mạnh Thường, Ngọc Thành
Đồ họa: Tuấn Anh

Nhóm PV