Phát triển đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực giải quyết những việc mới, việc khó

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 3/12, Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn hiện nay.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật một số cán bộ vi phạm Quyết tâm tạo bước đột phá mới trong công tác đánh giá cán bộ Hà Nội ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo khoa học chủ trì hội thảo.

Đại biểu Trung ương tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Về phía TP Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng...

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước, có vai trò, vị trí rất quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định đó là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố.

Thành ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”; Đặc biệt, vừa qua đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo và Quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố…

Điều đó thể hiện sự đổi mới về tư duy và nhận thức, đồng thời khẳng định quyết tâm hành động của Đảng bộ thành phố; Qua đó, trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố cũng đang đặt ra những vấn đề cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp.

“Hội thảo hôm nay sẽ góp phần sớm hiện thực hóa và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác cán bộ nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra; Nhất là mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; Có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới...”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các tham luận đã gợi mở nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của TP Hà Nội trong giai đoạn mới. Trong đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề xuất thực hiện 4 nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với các khâu khác của công tác cán bộ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; Cán bộ không qua đào tạo, bồi dưỡng đủ thì không đề bạt, bổ nhiệm…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, thành phố cần tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt những kỹ năng, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, quản lý; Năng lực quản lý, điều hành chính quyền đô thị; Năng lực làm việc trong môi trường quốc tế… Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung”.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ tại các địa phương. Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học cũng nêu các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tổng kết hội thảo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tổng kết hội thảo

Thực hiện đồng bộ giữa đào tạo, bồi dưỡng với luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

Tổng kết hội thảo, Phó Bí Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao chất lượng các tham luận.

Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Thủ đô trong tình hình mới, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý đã gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi và mang tính đột phá nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng; Tiếp tục xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ Thủ đô đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức giải quyết tốt những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ do thực tiễn phát triển Thủ đô và đất nước đặt ra.

Trong đó, tập trung vào 6 giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tăng cường công tác quản lý, đánh giá, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật học tập; Phát huy tính tích cực học tập của đội ngũ cán bộ;

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các khâu khác của công tác cán bộ, đặc biệt là luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí sử dụng; Hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Quan tâm đầu tư nâng cấp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã.

Phó Bí Thường trực Thành ủy cũng khẳng định, Ban tổ chức hội thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ…, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Hạnh Nguyên; Ảnh Quang Thái
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Hình ảnh công nhân môi trường cần mẫn để lại sự xúc động trong lòng người dân Thủ đô

Hình ảnh công nhân môi trường cần mẫn để lại sự xúc động trong lòng người dân Thủ đô

TTTĐ - Sáng nay (19/1), nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).
Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số

TTTĐ - Chiều 18/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hà Nội sẽ tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trong năm 2022

Hà Nội sẽ tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trong năm 2022

TTTĐ - Chiều 18/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Niềm tin yêu của Nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Niềm tin yêu của Nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Với hơn 620 trang, cuốn sách “Niềm tin yêu của Nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin, tư liệu quý, chân thực bằng những góc nhìn phong phú, đa dạng; Không chỉ là tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí thư mà cũng là niềm tin của Nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Ðảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước.
Xem phiên bản di động