Thứ năm 29/09/2022 21:47 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Nhờ có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội đã góp phần thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng Báo chí thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số Quốc Oai: Nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng vùng dân tộc thiểu số Không còn tin lá thuốc chữa ung thư, nhiều người dân tộc thiểu số chủ động khám bệnh tại bệnh viện

Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết: Thời gian qua, Ban Dân tộc thành phố đã tham mưu triển khai kế hoạch của UBND thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Đến nay, thành phố đã bố trí 983 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo kế hoạch.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác nắm tình hình địa bàn, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố được thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.

Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đời sống kinh tế của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Hà Nội ngày càng được cải thiện

Trong thời gian còn lại của năm 2022, Ban Dân tộc thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Trung ương và thành phố, bảo đảm đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc…

Triển khai Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố cho biết, kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ đột phá, 9 nhiệm vụ chủ yếu và 4 nhóm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc…

Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố cho biết, chương trình đặt mục tiêu, đến năm 2030, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 20%/năm; Cơ bản không còn hộ nghèo, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào.

100% hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định, được đáp ứng nhu cầu vay vốn, để nâng cao chất lượng cuộc sống, tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế… Đến năm 2045, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt từ 2/3 trở lên so với bình quân chung thu nhập của người dân trong thành phố…

Để những mục tiêu nói trên trở thành hiện thực, chương trình đã đặt ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ mang tính đột phá. Trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố, phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Cần có chính sách đặc thù để phát triển đồng bộ

Đánh giá cao công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc, trong đó nổi bật là những chính sách, nguồn lực đầu tư của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

“So với các địa phương khác, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô đã có mức sống tương đối tốt”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh.

Lưu ý một số vấn đề, đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng, thu hẹp khoảng cách không đơn thuần về kinh tế mà cả về mức sống, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu… từ đó, cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thủ đô.

Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Nghề làm thuốc Nam giúp nhiều hộ dân người dân tộc Dao xã Ba Vì (huyện Ba Vì) thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với trình độ, nhận thức của đồng bào dân tộc, miền núi; Động viên, khuyến khích Nhân dân phát huy thế mạnh, khơi dậy ý thức tự vươn lên; Tiếp tục rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi…

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, thành phố đã, đang dành nguồn lực không nhỏ để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa mức sống, thu nhập của nhân dân vùng dân tộc, miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Dân tộc thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển biến thành hành động trong thực hiện công tác, trong đó, chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được UBND thành phố phân bổ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa tới việc làm và đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn, từ đó, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hà Nội hướng tới nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Hà Nội hướng tới nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

TTTĐ - Ngành Nông nghiệp chịu tác động mạnh mẽ, nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Để ứng phó với những diễn biến bất lợi của yếu tố biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng tăng trong thời gian gần đây, thành phố Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp.
“Đánh thức” tiềm năng du lịch cộng đồng vùng ngoại thành Hà Nội

“Đánh thức” tiềm năng du lịch cộng đồng vùng ngoại thành Hà Nội

TTTĐ - Khu vực ngoại thành Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, tuy nhiên vẫn trong tình trạng “mùa vụ”, hoặc “độc canh”, sản phẩm du lịch chưa độc đáo. Do đó, ngành Du lịch Thủ đô và các doanh nghiệp du lịch đã và đang tăng cường kết nối, phát huy vai trò của người dân trong phát triển du lịch cộng đồng.
Ngọt thơm ổi lê Di Trạch

Ngọt thơm ổi lê Di Trạch

TTTĐ - Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích sản xuất nông nghiệp ngày một suy giảm song những nông dân “phố trong làng” ở xã Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn giữ vùng trồng ổi đặc sản. Với phương thức mới, người nông dân nơi đây đã và đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa giữ màu xanh cho vùng quê ven đô.
Tin khác
[Xem thêm]
Hướng phát triển bền vững của “nhà nông”

Hướng phát triển bền vững của “nhà nông”

TTTĐ - Nông nghiệp tuần hoàn dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người. Thực tế, đây là quá trình sản xuất nông nghiệp theo chu trình khép kín, chất thải và phế phụ phẩm của quá trình này là đầu vào của quá trình khác thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý.
Dẻo thơm hương cốm Khẩu nua lếch Thượng Ân

Dẻo thơm hương cốm Khẩu nua lếch Thượng Ân

TTTĐ - Cứ mỗi dịp mùa thu tháng 8 Âm Lịch, Nhân dân địa phương cùng du khách gần xa lại tìm đến Ngân Sơn (Bắc Kạn) với mong muốn được thưởng thức sản phẩm cốm Khẩu nua lếch - đặc sản của quê hương Thượng Ân nói riêng và huyện Ngân Sơn nói chung.
Khoa học công nghệ: Chìa khóa tạo bước đột phá trong xây dựng Nông thôn mới

Khoa học công nghệ: Chìa khóa tạo bước đột phá trong xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới triển khai thời gian qua tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Trong đó, khoa học và công nghệ được xác định là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình, góp phần phát triển bền vững trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội và môi trường khu vực nông thôn.
Hà Nội tích cực lan tỏa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của cả nước

Hà Nội tích cực lan tỏa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của cả nước

TTTĐ - Với tiềm năng và lợi thế của mảnh đất trăm nghề, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn duy trì vai trò “đầu tàu”, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tỉnh, thành phố quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên thị trường Thủ đô.
Xem phiên bản di động