×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Phát triển tổ chức cơ sở đảng phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên

Thời sự | Thứ bẩy, 05/01/2019 14:04 (GMT+7)
Phát triển tổ chức cơ sở đảng phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên

TTTĐ – Đó là một trong những lưu ý của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy, diễn ra sáng nay 5/1.

Bài liên quan

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức trình bày cho biết: Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, được cho là khâu khó trong công tác tổ chức cán bộ như: công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng, phát triển cơ sở đảng yếu kém; xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị… bước đầu đạt được những kết quả tốt.

Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết nhiệm vụ với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt, vì nhiệm vụ chung. Cùng với đó, chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì việc đánh giá kết quả công tác hằng tuần, phát huy tinh thần chủ động,đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn sâu sát hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng được đẩy mạnh…       

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đánh giá, mặc dù khối lượng công việc lớn, tính chất quan trọng, phức tạp, nhiều vấn đề mới, khó chưa có tiền lệ nhưng đã được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

“Những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng đảng TP Hà Nội trong năm 2018 là rất xứng đáng ghi nhận và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ ra 8 nội dung trọng tâm Ngành cần tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần thực hiện, trong đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhất là kiểm tra chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, trước mắt tập trung vào công tác tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ, xây dựng kết hoạch kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới; Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ của Ngành, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp ủy và ngành tổ chức xây dựng Đảng Thành phố trong năm qua. Đặc biệt, Ngành đã chủ động tham mưu, thực hiện và có nhiều đổi mới trong tổ chức, quán triệt kịp thời các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Chú trọng rà soát, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, tham mưu thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định mới. Đã tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, trọng tâm là các doanh nghiệp không còn vốn chủ sở hữu của nhà nước và vốn công ty mẹ, phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ của Thành phố có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, chất lượng bước đầu được nâng lên, góp phần từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá tổ chức, cán bộ - vốn là khâu còn yếu trước đây…

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Ngành chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng;  hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; nội dung Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả; về công tác cán bộ; quy định về trách nhiệm nêu gương, cũng như xây dựng quy định về trách nhiệm người đứng đầu,... gắn kết chặt chẽ với nội dung chủ đề năm công tác năm“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI); tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như: việc đổi mới sinh hoạt đảng; phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương; không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ Thành phố đến cơ sở. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức các cấp ủy phải xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; đi đầu, chủ động trong việc phát hiện, giới thiệu cho ban thường vụ cấp ủy những cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn; quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm….

*Nhân dịp này, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh đã được nhận Huân Chương Lao động hạng Ba; 31 cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

BTV Thành ủy tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 6 cá nhân. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tặng giấy khen cho 31 tập thể và 39 cá nhân.

Tú Linh
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số giải pháp căn bản trước mắt
Dù chưa thật đủ đầy, thấu rõ về những thủ đoạn, phương thức của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Chủ nhiệm VPCP
TTTĐ - Chiều 18/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....