×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Khen thưởng 5 cá nhân xuất sắc của Bệnh viện Tim Hà Nội
Sức Khỏe | 1 tháng trước
TTTĐ- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4820/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho các cá nhân thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội đã...