×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Kỳ 5: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc và trứ danh hào khí Bảy Thưa
Phóng sự | 11/09/2018 07:56
TTTĐ - Trong 12 đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An thì ông Trần Văn Thành quy y sớm nhất, được xem là cao đồ của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông giỏi võ nghệ và lập được nhiều công dưới...