Thứ bảy 10/06/2023 17:46 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Hà Nội

Quận Đống Đa tăng cường công tác quản lý tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa

Người Hà Nội -
In bài viết

TTTĐ - Vừa qua, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 494/UBND-VHTT về tăng cường quản lý, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận.

Đưa di sản văn hóa phi vật thể thành nội lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện đúng quy định về tu bổ di tích

Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện và triển khai hiệu quả các quy định, tránh tình trạng sai phạm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các đơn vị, các phòng, ban và các phường trên địa bàn quận cần thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo đúng các nội dung sau:

Đối với các đơn vị được giao Chủ đầu tư các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quận cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như Nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh…

Quận cũng thành lập hội đồng đánh giá di tích và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, thực hiện các quy định về tu bổ di tích tại Thông tư số 15/2019/TTBVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đền Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội)
Đền Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội)

Đối với công trình kiến trúc gỗ, Đống Đa đảm bảo giữ gìn tối đa các cấu kiện gỗ cổ, gỗ cũ có khả năng tái sử dụng, các bức chạm khắc có giá trị về mỹ thuật, đảm bảo tính kế thừa; Ưu tiên sử dụng các biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật truyền thống trong quá trình hạ giải, tu bổ, lắp dựng; Bảo vệ an toàn hiện vật, di vật, cổ vật, đồ thờ và cảnh quan di tích trong suốt quá trình thi công; Triệt để sử dụng biện pháp chắp - nối - vá đối với các cấu kiện hư hỏng một phần; Chỉ thay thế cấu kiện gỗ cũ, gỗ cổ đã hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá di tích.

Các đơn vị là Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về thực hiện đúng quy định về tu bổ di tích theo nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai phạm, tu bổ sai phép tại các dự án di tích dưới bất kỳ hình thức nào.

Các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền rộng rãi và công khai nội dung dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; Rà soát, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện hành nghề thiết kế tu bổ di tích, tư vấn giám sát, thi công tu bổ di tích; Đảm bảo hoạt động tu bổ tôn tạo di tích đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, quận Đống Đa cũng tăng cường phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, tránh để xảy ra sai phạm, sai phép mới xử lý.

Quận quán triệt quá trình lập dự án, các đơn vị chức năng cần khảo sát chi tiết về các vấn đề lịch sử, khảo cổ, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, quá trình xây dựng, tu bổ, kỹ thuật, vật liệu xây dựng di tích; Đánh giá tình trạng kỹ thuật, tình trạng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và các kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật về xây dựng, đáp ứng đúng quy mô, mục tiêu đầu tư.

Trong trường hợp sự cố, sự vụ liên quan đến việc làm hư hỏng, mai một yếu tố gốc, ảnh hưởng hoặc xâm hại giá trị di tích thì đơn vị thực hiện cần báo cáo ngay với UBND quận để có biện pháp chỉ đạo, khắc phục, xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước

Đối với các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích theo chỉ đạo của HĐND - UBND thành phố tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 6/5/2022 về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích; Tránh tình trạng sai phạm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong hồ sơ thiết kế các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.

Các đơn vị chức năng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục triển khai các dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích theo nội dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa (di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia), Sở Văn hóa và Thể thao (di tích xếp hạng cấp thành phố, di tích chưa xếp hạng nhưng nằm trong danh mục kiểm kê) thẩm định chuyên ngành của cấp xếp hạng.

Trong quá trình triển khai dự án tu bổ di tích các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu UBND quận bố trí kế hoạch vốn, phê duyệt hồ sơ quyết toán; Thực hiện rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích (đối với các di tích chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công).

Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội)
Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội)

Quận chỉ đạo trong quá trình triển khai dự án cần điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công phải thực hiện theo đúng quy trình sau: Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được điều chỉnh, bổ sung khi có phát sinh, phát hiện mới về di tích trong quá trình thi công tu bổ di tích. Việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt.

Các đơn vị chức năng chỉ được phép tiếp tục thi công khi hồ sơ điều chỉnh, bổ Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị chức năng chủ động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện hoạt động tu bổ di tích, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

UBND quận Đống Đa cũng yêu cầu các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước về bảo vệ di sản văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường tại các di tích trên địa bàn phường.

Đồng thời, UBND các phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc thành phố, quận thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo trên địa bàn quản lý theo đúng nội dung hồ sơ dự án đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, các văn bản quy phạm Pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của thành phố liên quan.

Các phường cũng tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thi công, thanh quyết toán, không được để xảy ra tình trạng sai phạm tu bổ tôn tạo sai phép; Chỉ đạo, đôn đốc Ban giám sát cộng đồng quản lý, giám sát chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công không được tự ý “bỏ cũ thay mới”, thay đổi tỉ lệ, kích thước, biến đổi hiện trạng di tích; Không đảm bảo chất lượng công trình; không đúng, sai mục tiêu, sai quy mô đầu tư của dự án.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến (Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Những không gian vui của mùa hè Hà Nội

Những không gian vui của mùa hè Hà Nội

TTTĐ - Mùa hè, mùa của nóng bức, của mưa rào, của rất nhiều điều bất tiện khác. Vậy mà, mùa hè Hà Nội có những không gian vui rất riêng, tạo nên đặc trưng và nét đẹp khiến nhiều người nhớ đậm đà hơn mảnh đất này.
Khéo léo với "chuyện khó nói" ngày nắng nóng

Khéo léo với "chuyện khó nói" ngày nắng nóng

TTTĐ - Trong văn hóa giao tiếp, người Hà Nội luôn đề cao nét thanh lịch, vừa hào hoa, nhã nhặn vừa lịch lãm, sang trọng. Dù vậy, vẫn có những "chuyện tế nhị" rất khó có thể nói nên lời. Một số người vì mùi cơ thể tự nhiên, lại thêm thời tiết nắng nóng mà “phát tác” cao độ đã khiến giao tiếp trở nên mất tự tin. Những người xung quanh vì thế mà khó chịu nhưng rất khó nói. Ứng xử như thế nào để "vẹn cả đôi đường" phụ thuộc vào việc chúng ta khéo léo đến đâu...
Xếp hàng - chuyện không nhỏ

Xếp hàng - chuyện không nhỏ

TTTĐ - Chuyện xếp hàng chờ đến lượt, người đến sau chờ người tới trước tưởng chừng đơn giản, hóa ra vẫn là một việc dễ mà khó. Bởi lẽ, đó đây vẫn còn một số người thiếu ý thức làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Tin khác
[Xem thêm]
Nét tài hoa ở làng nghề sơn mài Hạ Thái

Nét tài hoa ở làng nghề sơn mài Hạ Thái

TTTĐ - Làng Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) là một trong 7 điểm du lịch làng nghề của Thủ đô với nghề chính làm sơn mài. Trải qua hàng trăm năm, những người thợ sơn mài đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để làm ra những sản phẩm mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, họ gìn giữ, phát huy giá trị nghề truyền thống mà cha ông để lại.
Nét văn hóa mới trong kinh doanh thời online

Nét văn hóa mới trong kinh doanh thời online

TTTĐ - Là chốn Kẻ Chợ ngàn năm, người kinh kỳ Thăng Long đã xây dựng cho mình những nét văn hóa chốn kinh doanh một cách vững bền. Ngày nay, hoạt động mua bán càng đa dạng hơn, nhất là mua sắm online. Thuật ngữ "bom hàng" - đặt hàng rồi hủy không nhận cũng được nhắc đến ngày càng nhiều hơn. Người Hà Nội biết cách ứng xử ra sao để vừa hài hòa lợi ích vừa đẹp lòng nhau và tạo nên nét mới trong văn hóa kinh doanh ở nơi này?
Ứng xử mùa nắng nóng sao cho "mát người, mát dạ"

Ứng xử mùa nắng nóng sao cho "mát người, mát dạ"

TTTĐ - Những ngày nắng nóng gay gắt như hiện nay thì tìm nguồn không khí làm dịu mát là rất cần thiết. Dù vậy, việc tránh nóng bằng sử dụng điều hòa như nào cho văn minh, lịch sự lại có những câu chuyện “dở khóc dở cười” liên quan đến ứng xử khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Nét đẹp gốm cổ Bát Tràng

Nét đẹp gốm cổ Bát Tràng

TTTĐ - Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa tổ chức trưng bày gốm cổ Bát Tràng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20. Đây là cơ hội cho công chúng Thủ đô và du khách khám phá vẻ đẹp của vùng đất Bát Tràng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
Giữ gìn, phát huy giá trị các di tích, di sản vùng đá ong Xứ Đoài

Giữ gìn, phát huy giá trị các di tích, di sản vùng đá ong Xứ Đoài

TTTĐ - Các di sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã được đầu tư nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ trẻ và Nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo nên các sản phẩm văn hóa - du lịch tâm linh, văn hóa du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn, mang đặc trưng riêng của vùng đá ong xứ Đoài - Sơn Tây.
Nét mới trong văn hóa ứng xử và kinh doanh của người Hà Nội

Nét mới trong văn hóa ứng xử và kinh doanh của người Hà Nội

TTTĐ - Ở Hà Nội - trung tâm văn hóa của cả nước, “văn hóa kinh doanh”, “tệp khách hàng thân thiết” không còn là chuyện của các công ty, tập đoàn lớn mà còn được áp dụng cả với những người buôn bán nhỏ lẻ. Điều đó cho thấy họ đã ý thức về hình ảnh bản thân, tôn trọng và “giữ chân” khách hàng và quan trọng nhất là nâng cao văn hóa ứng xử để làm đẹp thêm cho thành phố của mình.
Xem phiên bản di động