Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Đảng trong cuộc sống -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 21/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Tuổi trẻ Chương Mỹ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được kết nối với 40 điểm cầu, trong đó có 39 điểm cầu tại Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với 2.172 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết của Đảng trong đời sống thực tiễn.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, cần chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đó là tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội; nhiệm vụ thời gian tới”. Tiến sĩ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.

Lam Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong thực hiện “mục tiêu kép”

Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong thực hiện “mục tiêu kép”

TTTĐ - 91 năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Tự hào về lịch sử vinh quang, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, khẳng định vai trò “chủ công” trong thực hiện mục tiêu kép, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Khí thế và niềm tin ngành “đi trước mở đường”

Khí thế và niềm tin ngành “đi trước mở đường”

TTTĐ - Động lực và nguồn lực để ngành Tuyên giáo hoàn thành khối lượng lớn công việc là do toàn ngành đã quyết tâm "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo", quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Điều đó tiếp tục tạo khí thế và niềm tin để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

TTTĐ - Sáng 21/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động