Quảng Ninh: 7 nghị quyết được thông qua sau kỳ họp thứ 19 HĐND

Thời sự -

TTTĐ - Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc và quyết nghị thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Quảng Ninh thảo luận một số nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp

Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh và một số điều của Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 2020.

Giám đốc Sở Du lịch trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Giám đốc Sở Y tế trình bày tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình tại kỳ họp.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, với số phiếu 61/62 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 98,4%.

Thống nhất với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thống nhất 100% thông qua 7 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, bài bản, đúng trình tự thủ tục rút gọn theo luật định, Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua các Nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu Trần Văn Lâm, tổ đại biểu Uông Bí thảo luận tại kỳ họp.
Đại biểu Trần Văn Lâm, tổ đại biểu Uông Bí thảo luận tại kỳ họp

Những nội dung được quyết định tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Vì vậy, để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương triển khai quyết liệt các cơ chế, biện pháp điều hành thu - chi ngân sách, điều hành chi đầu tư công năm 2020 của cả giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Trong đó, trọng tâm là rà soát khoản chi đầu tư phát triển mà các địa phương đã giao tăng so với tỉnh giao trong năm 2020 để điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư giao tăng so với tỉnh giao năm 2020 ở một số nguồn thu tiền sử dụng đất, phí tham quan Vịnh Hạ Long, tham quan Yên Tử, phí hạ tầng cửa khẩu… nhưng không hoặc khó có khả năng tăng thu như dự kiến bảo đảm nguyên tắc "có thu mới có chi". Xem xét dừng, hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa giải ngân, chưa thật sự cần thiết để đảm bảo kế hoạch vốn sát với dự kiến nguồn thu.

Đối với kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Dừng triển khai thực hiện đối với các dự án giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 100% vốn đến ngày 30/9/2020; giảm các nguồn vốn chưa phân khai… để thực hiện điều hòa vốn cho các công trình dự án khác có khả năng giải ngân trong năm. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và GPMB của các dự án khởi công mới và tiến độ triển khai thực hiện của các dự án chuyển tiếp được bổ sung vốn trung hạn cũng như kế hoạch vốn năm 2020, đảm bảo khả năng giải ngân theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị toàn tỉnh phải nỗ lực vượt bậc, đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19, nhận diện kịp thời các nguy cơ, thách thức, quyết định các biện pháp phù hợp ở từng cấp; giữ vững địa bàn "An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn", năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả; gắn sản phẩm của cá nhân với kết quả công tác của cơ quan, địa phương, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Đặc biệt chú trọng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương sâu sát, thường xuyên rà soát, đôn đốc đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án không phân biệt nguồn vốn, tiến độ thu - chi ngân sách địa phương và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, chống tái nghèo; hỗ trợ người dân, các hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do dịch bệnh.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra từ 25 - 27/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ hoàn tất các công tác chuẩn bị những khâu cuối cùng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

7 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIII

1. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

2. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

3. Nghị quyết về việc thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện.

4. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh và một số điều của Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 2020.

5. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ- HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

7. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngọc Quyết
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Chiều 29/9, TP Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020.
Tin khác
[Xem thêm]
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

TTTĐ - Sáng 29/8, tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ứng Hòa, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu xác minh, làm rõ, giải quyết kiến nghị của cử tri.
Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

TTTĐ - Chiều 28/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc đối thoại với nông dân về chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

TTTĐ - Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi trước Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, những người làm báo trong các cơ quan báo chí Trung ương, Thủ đô cũng mang trong mình một khí thế mới khi được tham dự hai giải báo chí của thành phố lần thứ III.
Xem phiên bản di động