Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Nhân sự -
In bài viết

TTTĐ - Quốc hội thông qua nghị quyết về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trình Quốc hội phê chuẩn danh sách 26 thành viên Chính phủ Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ nhất
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất

Chiều nay (28/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Cụ thể các nhân sự được phê chuẩn là:

Các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 10/2018) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Như vậy, Quốc hội đã kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới (2021-2026) với 27 thành viên (Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ).

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Hải làm Bí thư phường Thanh Xuân Trung

Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Hải làm Bí thư phường Thanh Xuân Trung

TTTĐ - Sáng 2/9, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức công bố Quyết định điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân.
Tin khác
[Xem thêm]
PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP HCM

PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP HCM

TTTĐ - Trưa 25/8, ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.
Xem phiên bản di động