×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Sẽ lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học

Giáo dục | Thứ năm, 22/08/2019 11:43 (GMT+7)
Sẽ lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu – chi cho từng nội dung

TTTĐ – Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thỏa thuận đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP, năm học 2019 – 2020.

Bài liên quan

Cụ thể theo khung quy định, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng; THCS không quá 200.000 đồng/tháng và THPT không quá 300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng; Các cấp bậc còn lại không quá 250.000 đồng/tháng.

Tiền cho thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ở bậc mầm non không quá 450.000 đồng/năm; Các cấp bậc còn lại không quá 200.000 đồng/năm.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng ở bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng.

Tiền vệ sinh bán trú ở các cấp học đều không thu quá 50.000 đồng/tháng và tiền tổ chức phục vụ ăn sáng thì tùy theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu, tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện; Khi thu phải cung cấp hóa đơn cho từng học sinh; Thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định, đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Nguyễn Hồng
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN