×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
TP HCM: Độ tuổi nạn nhân là trẻ em bị xâm hại ngày càng nhỏ
Giáo dục | 3 tháng trước
TTTĐ - Độ tuổi nạn nhân là trẻ em bị xâm hại ngày càng nhỏ, trong đó phần lớn là trẻ em gái, chiếm 85% số nạn nhân bị xâm hại.