Thứ hai 29/05/2023 19:27 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "cẩm nang" đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Ngày 6/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tọa đàm được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa khi cả nước đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó trọng tâm là “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta nhiều năm qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư là Trưởng ban.

Tác phẩm là “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là sự kế thừa, bổ sung, sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều kiện mới.

Những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tác phẩm là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, bám sát thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tọa đàm có gần 40 bài viết của các tác giả thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Các cơ quan, đơn vị, học viện, trường, viện nghiên cứu, nhà khoa học gửi tới tham gia, cùng các tham luận và ý kiến trình bày.

Các tham luận, ý kiến đều thống nhất, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các tham luận nhất trí cho rằng, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Tác phẩm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhận định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị mang tính khoa học, chuyên sâu. Ý kiến tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học có nội dung phong phú, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự tin tưởng vào những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện trong tác phẩm.

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hà Giang có thể phát triển nhanh, xanh, bền vững

Hà Giang có thể phát triển nhanh, xanh, bền vững

TTTĐ - Ngày 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang.
MTTQ TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn cán bộ Mặt trận, Dân vận tỉnh Bạc Liêu

MTTQ TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn cán bộ Mặt trận, Dân vận tỉnh Bạc Liêu

TTTĐ - Sáng 28/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn cán bộ Mặt trận, Dân vận tỉnh Bạc Liêu, do đồng chí Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Tin khác
[Xem thêm]
Bí thư Thành ủy sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với công dân 12 lần trong năm 2023

Bí thư Thành ủy sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với công dân 12 lần trong năm 2023

TTTĐ - Trong năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với công dân và các tổ chức chính trị - xã hội tổng cộng 12 lần theo định kỳ; Trong đó có 5 lần tiếp công dân và 7 lần làm việc, đối thoại với các lực lượng, công dân, người lao động...
Lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất dẫn dắt việc xây dựng khối đại đoàn kết

Lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất dẫn dắt việc xây dựng khối đại đoàn kết

TTTĐ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, diễn ra chiều nay (26/5).
Xem phiên bản di động