Thứ sáu 08/07/2022 00:14 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Tấm gương sáng về lòng yêu nước, suốt đời phụng sự Tổ quốc, Nhân dân

Bình luận -
In bài viết

TTTĐ - Đồng chí Lê Văn Lương là tấm gương về phong cách làm việc dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, luôn bình tĩnh, cẩn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sâu sát cơ sở.

Ðồng chí Nguyễn Phong Sắc - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực

Đồng chí Lê Văn Lương là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên; Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức ngày 26/3, các đại biểu đều cho rằng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Lê Văn Lương luôn là một tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, trong sáng.

Tấm gương sáng về lòng yêu nước, suốt đời phụng sự Tổ quốc, Nhân dân
Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ VII (vòng 2) của Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 25/5/1977 (Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN)

Người cộng sản chân chính

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định đồng chí Lê Văn Lương đã có những cống hiến to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta tấm gương mẫu mực của người cộng sản chân chính.

Đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dù bị đày ải trong chốn lao tù của đế quốc hay trên mỗi bước đường hoạt động cách mạng.

Đồng chí từng chỉ rõ: “Mục đích của Đảng ta là mưu lợi cho quần chúng Nhân dân. Lợi ích của quần chúng Nhân dân tức là lợi ích của Đảng. Ngoài lợi ích của quần chúng Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên là hết lòng phụng sự lợi ích của quần chúng Nhân dân, lợi ích của Đảng".

Tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng chí còn thể hiện ở tinh thần làm việc. Sự tận tụy cống hiến không ngừng nghỉ, cho tới cả sau khi nghỉ hưu, đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Dù tuổi cao, sức yếu song nhiệt huyết cách mạng của đồng chí vẫn căng tràn, thôi thúc và có nhiều ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), vào việc nghiên cứu, tổng kết một số vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương luôn chấp hành sự phân công, điều động của Đảng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, không màng danh lợi...

Cũng theo giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, ở đồng chí Lê Văn Lương, điều dễ nhận thấy là sự gương mẫu trong công tác, giản dị trong lối sống, hòa mình với quần chúng, thương yêu đồng chí, đồng bào, quan tâm chăm lo tới cuộc sống của Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Đồng chí là tấm gương về phong cách làm việc dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, luôn bình tĩnh, cẩn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sâu sát cơ sở, gắn liền lý luận với thực tiễn.

Đánh giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí, trong lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Đỗ Mười đọc lại lễ tang đồng chí Lê Văn Lương, ngày 5/5/1995, Đảng ta khẳng định: “Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau ở địa phương hay ở cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ, ở đâu đồng chí cũng nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, đức cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị và trung thực. Bao giờ đồng chí cũng đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết".

Tấm gương sáng về lòng yêu nước, suốt đời phụng sự Tổ quốc, Nhân dân
Đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi Văn cấp II, sáng 1/6/1978 tại Hội trường Ba Đình (Ảnh: Trần Ấm - TTXVN)

Không ngừng nâng cao trình độ, giữ vững bản lĩnh chính trị

Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Lê Văn Lương được Đảng tín nhiệm phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc đầu tiên của Trường Nguyễn Ái Quốc.

Trên cương vị này, đồng chí luôn tận tụy, hết sức mình, có trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc và có những đóng góp quan trọng cho đất nước.

Trong thời kỳ kháng chiến, Trường được xây dựng giữa vùng rừng núi thuộc căn cứ địa Việt Bắc, địa phận xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trên cương vị Giám đốc, đồng chí Lê Văn Lương luôn quan tâm, sát sao, động viên toàn thể cán bộ nhân viên và học viên nhà trường khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng gian khổ, xây dựng, phát triển cơ sở của trường và thực hiện dạy tốt, học tốt.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Lương, ngay trong năm đầu tiên thành lập, trường mở hai khóa học. Khóa I có 40 học viên; Khóa II có 175 học viên.

Ngay từ những khóa học đầu tiên này, bên cạnh việc thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý nhà trường, trên cương vị Giám đốc, đồng chí Lê Văn Lương còn trực tiếp đến giảng bài, giải đáp những vấn đề về đường lối của Đảng, về lịch sử, kinh nghiệm và lý luận cách mạng Việt Nam cho các học viên.

Ngoài những lớp huấn luyện lý luận chính trị, lớp chỉnh huấn, theo chỉ thị của Trung ương và xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của thực tiễn, đồng chí Lê Văn Lương cũng chỉ đạo Trường mở một số lớp bồi dưỡng về chính sách cụ thể và công tác trước mắt như: Lớp giảng viên chuyên nghiệp của tỉnh, lớp thu hồi thành thị.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Văn Lợi khẳng định, trong những hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương đối với Đảng và cách mạng Việt Nam có những hoạt động và đóng góp quan trọng của đồng chí trên cương vị Giám đốc Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc.

Trong suốt hơn 70 năm xây dựng và phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, đất nước, noi theo tấm gương đồng chí Lê Văn Lương, với trí tuệ và niềm say mê không ngừng nghiên cứu lý luận chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, các thế hệ lãnh đạo cũng như cán bộ, nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn chung sức, đồng lòng xây dựng Học viện phát triển về mọi mặt, từ đó, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tin liên quan
Cùng chuyên mục
TP Hồ Chí Minh: 47 năm niềm tin chiến thắng và khát vọng vươn lên tầm cao mới

TP Hồ Chí Minh: 47 năm niềm tin chiến thắng và khát vọng vươn lên tầm cao mới

TTTĐ - Sau 47 năm ngày giải phóng, TP Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ vững tự tin chiến thắng mọi gian khó, tạo nội lực và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khu vực và cả nước. Đặc biệt, kinh tế duy trì tăng trưởng ở mức cao và xứng đáng là thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, qua đó luôn khát vọng vươn lên tầm cao mới.
Tin khác
[Xem thêm]
Quốc hội với chống tham nhũng chính sách

Quốc hội với chống tham nhũng chính sách

Tại hội nghị triển khai kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh 2 yêu cầu. Thứ nhất, pháp luật phải kịp thời, phải cập nhật với đời sống kinh tế - xã hội, và do đó đòi hỏi tốc độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần nhanh hơn. Thứ hai, phải chống được lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách, pháp luật, đồng nghĩa với phải chống được việc cài cắm, trục lợi từ chính sách.
Đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định

Đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định

Trong quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm bổ sung nội dung: nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định, cũng như lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.
Cơn lốc sau bão dịch

Cơn lốc sau bão dịch

TTTĐ - Một cuộc khủng hoảng năng lượng đang lan rộng toàn cầu khiến giá khí đốt tự nhiên ở Anh, Châu Âu và Châu Á tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TTTĐ - Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".
Lơ là trong phòng, chống dịch sẽ phải trả giá đắt

Lơ là trong phòng, chống dịch sẽ phải trả giá đắt

TTTĐ - Sau ngày 15/9, thành phố Hà Nội bắt đầu nới lỏng một số hoạt động dựa trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ngay sau khi Hà Nội nới lỏng, một số người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, ra đường đông, vi phạm phòng chống dịch. Những “con sâu làm rầu nồi canh’’ này rất có thể khiến cả cộng đồng phải trả giá đắt, vì thế lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lên án mạnh mẽ...
Hà Nội quyết liệt, thần tốc "vượt sóng" kiểm soát được dịch Covid-19

Hà Nội quyết liệt, thần tốc "vượt sóng" kiểm soát được dịch Covid-19

TTTĐ - Nhờ chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, sự giúp đỡ của các tỉnh bạn và bằng quyết tâm của chính quyền, Nhân dân, Hà Nội đã thần tốc, hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng: xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, hướng tới việc trở lại trạng thái bình thường mới.
Bài 3: Sự thấu hiểu và sức mạnh của lòng dân để chiến thắng đại dịch

Bài 3: Sự thấu hiểu và sức mạnh của lòng dân để chiến thắng đại dịch

TTTĐ - Biến chủng Delta đã gây ra đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước đến nay ở nước ta với con số kỷ lục hàng nghìn người mắc mỗi ngày. Trong thời khắc đầy khó khăn này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng toàn dân chung sức, chủ động ngăn chặn, đối phó với dịch bệnh bằng những quyết sách linh hoạt, quyết liệt, từng bước chiến thắng đại dịch, đảm bảo bình yên cho Nhân dân.
Xem phiên bản di động