Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chiều 12/1, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hàng loạt quy định mới về ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo UBMTTQ TP và các Sở, ban, ngành, các Ban HĐND TP.

Đại diện HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ký kết thông báo kết luận hội nghị
Đại diện HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ký kết thông báo kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2020, UBND TP đã xây dựng trình HĐND TP ban hành 56 Nghị quyết QPPL, trong đó, có 20 Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của thành phố. 100% nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đúng thẩm quyền và đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các Nghị quyết của HĐND TP khi được thông qua đã đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của Thủ đô.

Về nhiệm vụ năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND TP bước đầu rà soát chương trình công tác của UBND TP năm 2021, xác định có 19 nội dung Nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và 15 Nghị quyết của HĐND TP đang có hiệu lực cần được xem xét đề xuất sửa đổi bổ, sung, thay thế theo các Văn bản QPPL mới của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, các nghị quyết được HĐND TP ban hành trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Trong đó, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình xây dựng nghị quyết, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, trong quá trình thực hiện xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Một số Sở, ngành chưa chủ động rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa thường xuyên, việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết còn có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm muộn…

Vì vậy, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị sở ngành cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thể hiện sự đổi mới trong phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP, thực hiện đúng quy trình, quy định; Đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật văn bản của Trung ương mới ban hành, từ đó, tổng hợp thành danh mục các nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, phối hợp để xây dựng dự thảo.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị các Ban HĐND TP phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các Sở, ngành chuyên môn chủ trì xây dựng nghị quyết, bám sát tiến trình để đảm bảo chất lượng và đề nghị Ủy ban MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP để lựa chọn các vấn đề cần phản biện xã hội.

Chủ tịch HDDND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND TP. Sau hội nghị sẽ có thông báo kết luận phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan, trong đó thống nhất thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đồng thời, các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm đồng nhất, kiện toàn lại những văn bản có quy định còn chồng chéo.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị UBND TP xây dựng kế hoạch, sớm xác định lộ trình để triển khai, thực hiện nghị quyết 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh điểm mới của Luật là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đều phải lấy ý kiến phản biện xã hội của MTTQ TP, vì vậy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ TP tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

* Tại hội nghị, đại diện ba cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP đã ký thông báo kết luận hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

TTTĐ - Đại hội XIII của Đảng vui mừng, phấn khởi nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến; Bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.
Tin khác
[Xem thêm]
Lòng dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lòng dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TTTĐ - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước đang hướng tới Đại hội với niềm tin tưởng tuyệt đối và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội XIII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

Đại hội XIII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

TTTĐ - Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần này khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Xem phiên bản di động