Tăng cường rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai

Đô thị -

TTTĐ - Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2020, Tổng cục đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Trong đó, Tổng cục đã lồng ghép nội dung công tác CCHC thành một tiêu chí xét khen thưởng năm 2020 đối với người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động.

3227 unnamed
Thủ tục hành chính về đất đai được quan tâm thực hiện

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về CCHC, Tổng cục đã ban hành kế hoạch CCHC và Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác này trong năm 2020 của Tổng cục. Trong đó, đã tổ chức thực hiện tuyên truyền về các hoạt động CCHC như: Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chỉ đạo hướng dẫn địa phương thực hiện nhóm chỉ số "đăng ký đất đai" và "chất lượng quản lý hành chính đất đai".

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai đã tham gia cùng với các đơn vị để trình Bộ ban hành kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/1/2020. Bộ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai.

Trên cơ sở đó, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã nghiên cứu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai trong nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc được đẩy mạnh. Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện, toàn bộ văn bản đi, đến được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Cũng theo Tổng cục Quản lý đất đai, từ năm 2016 đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Tổng cục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố; Tham mưu trình Bộ TNMT ban hành công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để sửa đổi theo hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng cục tăng cường rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai, trình Bộ TNMT ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC...

Thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường.

Tin liên quan
Cùng chuyên mục
TP HCM rà soát hàng loạt dự án nhà ở liên quan đất công

TP HCM rà soát hàng loạt dự án nhà ở liên quan đất công

TTTĐ - Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành và UBND 14 quận - huyện lấy ý kiến phục vụ cho công tác rà soát các dự án nhà ở có nguồn gốc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và dự án nhà ở do chủ đầu tư tự thoả thuận, bồi thường với hộ dân trên địa bàn TP.
Tin khác
[Xem thêm]
Hải quan kết nối 70 dịch vụ công trực tuyến

Hải quan kết nối 70 dịch vụ công trực tuyến

TTTĐ - Tổng cục Hải quan vừa kết nối thêm 60 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó nâng tổng số DVCTT được kết nối của toàn ngành lên con số 70. So với kế hoạch, ngành Hải quan về đích trước hơn 4 tháng và vượt 10 dịch vụ (kế hoạch hoàn thành tháng 12/2020, với 60 DVCTT).
Xem phiên bản di động