Tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biển đảo

Môi trường -

TTTĐ - Chiều nay, 2/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đưa ra 28 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020,” trong đó có 19 khẩu hiệu liên quan đến biển đảo.

tang cuong tuyen truyen ve bao ve moi truong va bien dao

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

tang cuong tuyen truyen ve bao ve moi truong va bien dao
Thanh niên tham gia làm sạch biển

Để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Bộ TN&MT xác định phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ; trong đó tập trung 5 lĩnh vực quan trọng cần đổi mới và đột phá. Đó là: Tập trung rà soát, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Coi khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao là phương tiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;

Cùng với đó là, chiến lược nhằm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao; Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, thực hiện tốt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

tang cuong tuyen truyen ve bao ve moi truong va bien dao
Thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường

Ngoài ra, chiến lược hướng tới việc nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển bền vững; Chủ động, tích cực tham gia và đề xuất, thực hiện các sáng kiến hợp tác về các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ ASEAN và khu vực Thái Bình Dương, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của ta.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên”.

tang cuong tuyen truyen ve bao ve moi truong va bien dao
Ảnh minh họa

Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất của chúng ta.

Việt Nam được ghi nhận là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng cao trên thế giới. Chúng ta đã có một hệ thống các Khu bảo tồn được thành lập. Hiện cả nước có 173 khu bảo tồn với tổng diện tích hơn 2.500 ha, gồm 33 vườn quốc gia; 66 khu dự trữ thiên nhiên; 18 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 56 khu bảo vệ cảnh quan (tăng 7 khu bảo tồn so với năm 2015 với tổng diện tích tăng thêm gần 73.260 ha).

Bộ TN&MT đã phối hợp với các Tổ chức quốc tế triển khai thành công việc thành lập 2 khu bảo tồn đất ngập nước, đó là khu Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) và Phá Tam giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa - Thiên Huế).

Bộ đã có các giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trong đó xây dựng và hoàn thiện pháp luật: Luật Đa dạng sinh học được Quốc hội thông qua năm 2008 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang tiến hành sửa đổi Luật BVMT, trong đó đang dự thảo 7 điều có nội dung liên quan để góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn ĐDSH, xem “cảnh quan thiên nhiên”, ĐDSH là thành phần môi trường quan trọng cần quan tâm, bảo vệ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đưa ra 28 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020”, trong đó có 19 khẩu hiệu liên quan đến biển đảo.

Về chủ quyền biển đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra 4 khẩu hiệu: Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Hoàng Sa-Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam; tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc; chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đối với rác thải nhựa có 6 khẩu hiệu gồm: Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh; giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh; vì một đại dương sạch không rác thải nhựa; chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa; bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ; chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

5 khẩu hiệu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, gồm: Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển; sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; phát triển bền vững kinh tế biển-không một ai bị bỏ lại phía sau.

Về đổi mới vì một đại dương bền vững có 4 khẩu hiểu: Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương; bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt; đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương; đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

9 khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2020, đó là: Hài hoà với thiên nhiên-gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học; Trái đất cần chúng ta!; Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu; hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế; đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học; sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học; đa dạng sinh học-hành trình duy trì sự sống; đa dạng sinh học-nhận thức đúng, hành động đủ; hành động vì thiên nhiên-trách nhiệm của chúng ta.

Mai Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

phu yen chu trong giam thieu rac thai nhua

Phú Yên chú trọng giảm thiểu rác thải nhựa

TTTĐ - Nhằm chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, tỉnh Phú Yên đã phát động và đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tích cực để giảm thiểu rác thải nhựa ở các sở, ban, ngành, địa phương.

Tin khác

[Xem thêm]
tp hcm nang cao cong tac ung pho o nhiem khong khi

TP HCM: Nâng cao công tác ứng phó ô nhiễm không khí

TTTĐ - Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí một lần nữa cho thấy yêu cầu về một hệ thống giải pháp hiệu quả để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí đô thị ở Việt Nam đang ngày càng trở nên cấp bách.
tap trung ung pho mua bao theo phuong cham 4 tai cho ket hop phong chong dich covid 19

Tập trung ứng phó mưa bão theo phương châm "4 tại chỗ" kết hợp phòng chống dịch Covid-19

TTTĐ - Sáng nay (1/8), Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp trực tuyến với 21 tỉnh, thành để ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.
Xem phiên bản di động