×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Infographic | Thứ hai, 01/07/2019 12:02 (GMT+7)