×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

Tin tức | Thứ sáu, 08/04/2016 06:13 (GMT+7)
Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

TTTĐ – Sáng 2/11, Đại hội đã nghe tham luận của đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của BCH TƯ Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng CHVN và hội nhập quốc tế” của TP Hà Nội

TTTĐ – Sáng 2/11, Đại hội đã nghe tham luận của đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của BCH TƯ Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng CHVN và hội nhập quốc tế” của TP Hà Nội

Theo Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Hà Nội hiện có 2557 trường học và các cơ sở giáo dục với trên 1.6 triệu học sinh cơ bản đã đáp ứng được đa dạng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô. Thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ, hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và 90% thanh niên trong độ tuổi có trình độ THPT hoặc tương đương.


Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm và giữ vững, giáo dục Mầm non được chú trọng và có chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều có những chuyển biến tích cực. Nhiều học sinh của Hà Nội đã đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.


Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và được nâng cao về chất lượng đào tạo. Sở GD-ĐT đã tham mưu với thành phố ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm phát triển giáo dục và đào tạo như: Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Đề án 106 về việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2016; Đề án 104 về đẩy mạnh xã hội hoá GD&ĐT đến năm 2015...


Cơ sở vật chất các trường học từng b¬ước được tăng cường. Chương trình kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tốt. Tính đến tháng 10/2015, Thành phố đã có 1.058 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó 9 đơn vị có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao trên 60%. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, rõ phương châm chỉ đạo, rõ mục tiêu phấn đấu là “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ góp phần ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.


Tuy nhiên, ngành GD&ĐT Hà Nội cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách như: Quy mô trường lớp phát triển đa dạng, phân bố không đều. Mức độ phát triển và chất lượng giáo dục giữa các trường, các khu vực chưa đồng đều. Phân cấp quản lý giáo dục còn bất cập thiếu thống nhất. Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị trong các trường học tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, quỹ đất dành cho phát triển giáo dục ở một số quận, huyện, các khu đô thị mới còn thiếu. Một bộ phận đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Vấn đề lạm thu, dạy thêm, học thêm ở một số nơi vẫn tồn tại, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.


Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/02/2014 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với mục tiêu là tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước đòi hỏi Ngành Giáo dục phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như:


Chú trọng quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ: Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý mẫu mực với phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Phấn đấu, đến năm 2020 tất cả giáo viên tiểu học, THCS và 80% giáo viên mầm non phải có trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên; đối với THPT phải có ít nhất 30% giáo viên có trình độ trình độ thạc sĩ trở lên và đến năm 2020 có 50 - 55% cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên.


Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, tiên tiến và từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 Thành phố có 70 % trường MN Phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt ch¬ương trình kiên cố hóa trường lớp, hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 xuống cấp, tiến tới hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học vào năm 2020... cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực ch¨m lo cho phát triển giáo dục.


Bên cạnh đó cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô trong các trường phổ thông, góp phần đào tạo, xây dựng thế hệ người Hà Nội thanh lịch - văn minh.


Công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng, thực hiện mục tiêu: “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu quả cao” trong mọi hoạt động của ngành. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục các cấp, việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai trước công luận nhằm khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm học thêm; tiêu cực trong thi cử; lạm thu trong trường học; chấn chỉnh hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, hoạt động đào tạo liên kết với nước ngoài và các tồn tại khác, theo quy định của pháp luật...

Tú Linh ghi

Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị
Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý...
TP HCM: Sở Giao thông Vận tải và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn có phó giám đốc mới
TTTĐ – Ông Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP HMC; Ông Phan Công Bằng làm...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....