Thứ sáu 01/03/2024 20:46 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Hoạt động đối ngoại công đoàn:

Tạo lập bản sắc văn hóa công đoàn Việt Nam

Lao động - Việc làm -
In bài viết

TTTĐ - Chiều 30/11, trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Diễn đàn chuyên đề số 9: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế đã diễn ra tại Bộ Công thương.

Đổi mới phương thức hoạt động, nhiệm vụ sống còn của Công đoàn Phương tiện đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn Tiên phong, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Đưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động đối ngoại được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống theo quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn chuyên đề số 9
Các đại biểu tham gia Diễn đàn chuyên đề số 9

Công đoàn Việt Nam đã củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với công đoàn các nước. Đồng thời, Công đoàn Việt Nam cũng chú trọng các hoạt động để khôi phục các mối quan hệ bị gián đoạn, từng bước mở rộng quan hệ với các đối tác mới theo chủ trương của Đảng. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương cũng thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại song phương, thiết lập quan hệ đối tác mới và khôi phục, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác tương ứng...

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh: “Năm 2023, chúng ta đã chứng kiến thế giới trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đa chiều đến cục diện thế giới, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức toàn diện cho các nước trên thế giới... Trong bối cảnh đó, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Tại Diễn đàn hôm nay, cũng với tinh thần đó, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công đoàn viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế, quyết tâm mới cho toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từng tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại”.

Đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương  phát biểu tại chương trình
Đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại chương trình

Để diễn đàn được thảo luận chuyên sâu, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: “Trong Diễn đàn này, các đại biểu tiếp tục khẳng định một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của cách mạng Việt Nam là đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đoàn kết Nhân dân trong nước gắn với đoàn kết Nhân dân thế giới; Trong tình hình mới, tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về công đoàn Việt Nam, tạo lập bản sắc văn hóa công đoàn Việt Nam…”.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, đồng chí Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh, các công đoàn cơ sở cần quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững trong quan hệ quốc tế; chủ động kết nối, phát triển quan hệ với các đối tác mới; tích cực chuẩn bị lực lượng để tham gia có trách nhiệm cao hơn tại các diễn đàn đa phương của công đoàn khu vực và quốc tế…

Chủ động hội nhập để khẳng định và phát triển

Đi đầu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, từ năm 2018-2023, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD) đã tham gia và tổ chức 4 đoàn đại biểu dự Hội nghị ACT+1 tại các nước; tổ chức những hoạt động song phương đến thăm, làm việc với CĐGD các nước cụ thể: Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico…; tham gia nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn giáo dục Quốc tế..

Ông Nguyễn Ngọc Ân, chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt nam trìnhbayf tham luận
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt nam trình bày tham luận

Từ những thách thức phía trước trên con đường hội nhập, ông Nguyễn Ngọc Ân đề xuất, Công đoàn Việt Nam nên có quy định, cơ chế sử dụng quỹ công đoàn sử dụng cho việc đối ngoại; hướng dẫn Quy chế để công đoàn cơ sở tham gia quốc tế; có quy định sử dụng tài chính công đoàn cho hoạt động Công đoàn; có quy chế thật linh hoạt cho đoàn ra, đoàn vào hàng năm với trường hợp đặc biệt.

Ở Việt Nam, ngành nông nghiệp luôn là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Nông nghiệp Việt Nam cũng đang có nhiều khởi sắc trong hoạt động đối ngoại. Giai đoạn 2018 - 2023, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (PTNT Việt Nam) tổ chức 6 đoàn ra với 17 lượt cán bộ, đón 6 đoàn vào với 28 khách quốc tế; đăng cai tổ chức 3 hội nghị, hội thảo quốc tế…

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực trong các diễn đàn quốc tế; phát huy vai trò quan trọng trong Công đoàn Nông Lâm quốc tế. Các hoạt động song phương đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với công đoàn các nước, đồng thời từng bước mở rộng quan hệ với đối tác mới, khôi phục các mối quan hệ bị gián đoạn…

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó chủ. tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam nêu ý kiến
Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó chủ. tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam nêu ý kiến

Tuy nhiên theo ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, công tác hợp tác quốc tế vẫn còn nhiều thách thức, cụ thể: Cán bộ làm công tác đối ngoại của Công đoàn ngành chủ yếu là kiêm nhiệm; kỹ năng, kiến thức về công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại Nhân dân nói riêng cũng như trình độ ngoaị ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác đối ngoại; nội dung, kinh phí cho công tác đối ngoại còn bị động…

Từ những khó khăn nêu trên, ông Đỗ Tiến Dũng đề xuất: “Công đoàn Lao động Việt Nam kịp thời trang bị cho các cán bộ cán bộ làm công tác đối ngoại có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực về chuyên môn và tham gia tốt các hoạt động của các tổ chức quốc tế, với các công đoàn có cùng ngành nghề...; cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại công đoàn các cấp và đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam tiếp tục giúp đỡ nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới một cách linh hoạt, hiệu quả…

“Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại; mở rộng đối tác, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại phục vụ nhu cầu của ngành; chỉ đạo hoạt động tìm hỗ trợ, tài trợ từ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong hợp tác quốc tế; gắn kết chặt chẽ hoạt động của Công đoàn với hoạt động của cơ quan chuyên môn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Mai Khôi - Thành Trung
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hỗ trợ hơn 300 nghìn lượt người lao động

Hỗ trợ hơn 300 nghìn lượt người lao động

TTTĐ - Theo báo cáo của Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), thông qua Chương trình Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024, đã có 243.735 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng.
Không ngừng chăm lo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội

Không ngừng chăm lo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội

TTTĐ - Cùng với tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong năm 2023, thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù nhằm chăm lo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. Thành phố cũng thực hiện các khâu đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhờ vậy đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Tin khác
[Xem thêm]
Bước đột phá trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Bước đột phá trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm

TTTĐ - Cùng với tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong năm 2023, TP Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù nhằm chăm lo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. TP cũng thực hiện các khâu đột phá trong giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhờ vậy đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Những “chuyến tàu mùa xuân” đưa công nhân về quê đón Tết

Những “chuyến tàu mùa xuân” đưa công nhân về quê đón Tết

TTTĐ - Trong những ngày này, các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động đang được các cấp công đoàn, doanh nghiệp trong cả nước tích cực triển khai nhằm tri ân, động viên người lao động sau một năm làm việc, cống hiến. Nhiều phần quà được trao tặng, nhiều chuyến xe 0 đồng được tổ chức để người lao động yên tâm về quê ăn Tết.