Thứ tư 28/02/2024 07:23 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Tập trung cao điểm tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc thực hiện thủ tục hành chính

04/12/2023 14:00

Phó chủ tịch Hà Minh Hải yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản bảo đảm đơn giản, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển chuyển đổi số của Trung ương và của thành phố.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm