Tập trung thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm, sâu đậm về Đại hội XIII của Đảng

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn số 10042-CV/BTGTW về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí.

Đổi mới công tác tuyên truyền để tạo nguồn và phát triển đảng viên Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, ngăn ngừa lợi dụng vấn đề Biển Đông để xuyên tạc, chống phá Tuyên truyền, trưng bày ảnh cổ động về PCCC tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm


Công văn nêu rõ: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương và thời gian tổ chức Đại hội XIII của Đảng (từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền

Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội theo các nội dung nêu trong hướng dẫn số 132-HD/BTGTW; Theo chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan chỉ đạo báo chí và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng; Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong định hướng, rà soát việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuyên truyền và kỷ luật thông tin của các cơ quan báo chí trực thuộc; Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển kahi công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội; Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Tất cả các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm, sâu đậm bắt đầu từ ngày 20/1/2021 đến hết thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng; Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về sự kiện; Tổ chức đăng, phát các tuyến tin, bài thường xuyên, định kỳ với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch, đề cương đã xây dựng cũng như thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ cơ quan chỉ đạo báo chí và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng; Thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin theo chỉ đạo, định hướng của cơ quan chức năng; Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về các nội dung: Khai trương Trung tâm báo chí, họp báo trong nước, họp báo quốc tế về Đại hội XIII của Đảng; Thông tin về ý nghĩa, chủ để Đại hội; Nội dung chương trình Đại hội, những điểm mới mang tính đột phá trong các dự thảo văn kiện; Số lượng, cơ cấu đại biểu…; Phỏng vấn đại diện các Đoàn đại biểu địa phương và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan tới kết quả, thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại các địa phương, đơn vị và phương hướng, mục tiêu của các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XIII; Sự tin tưởng, kỳ vọng, quyết tâm thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đề ra tại Đại hội…

Báo chí ghi nhận tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước và Đại hội XIII của Đảng; Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc về Đại hội XIII, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự Đại hội.

Các cơ quan báo chí chủ lực, các báo đảng bộ đại phương làm nòng cốt đi đầu trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; Tạo khí thế sôi động, trang trọng, phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội; Đầu tư các chuyên trang, chuyên mục với nội dung và hình thức thể hiện đặc biệt, tần suất liên tục, hằng ngày trên trang nhất (đối với báo viết và báo điện tử) hoặc phát sóng trong abrn tin quan trọng nhất (đối với báo hình, báo nói).

Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội bảo đảm chất lượng hiệu quả cao nhất; Có báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Lòng dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lòng dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TTTĐ - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước đang hướng tới Đại hội với niềm tin tưởng tuyệt đối và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Tin khác
[Xem thêm]
Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

TTTĐ - Đại hội XIII của Đảng vui mừng, phấn khởi nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến; Bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.
Đại hội XIII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

Đại hội XIII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

TTTĐ - Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần này khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Xem phiên bản di động