eMag azine
Thanh niên thời đại mới viết tiếp những trang vàng lịch sử

19/08/2020 19:19

TTTĐ - Những giá trị lịch sử của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đóng góp vào thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Và, lớp thanh niên trẻ trong thời đại ngày nay đang hiện thực hóa bằng nhiều hành động cụ thể trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên thời đại mới viết tiếp những trang vàng lịch sử

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2020). Những giá trị lịch sử của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đóng góp vào thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Và, lớp thanh niên trẻ trong thời đại ngày nay đang hiện thực hóa bằng nhiều hành động cụ thể trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thanh nien thoi dai moi viet tiep nhung trang vang lich su

Giữ lửa và truyền lửa

Theo anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Cách mạng tháng Tám thành công để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm vỹ đại về “nhận thức thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ”; sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Trong tiến trình lịch sử đó, các thế hệ thanh niên Hà Nội-mà tiêu biểu Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, đã kiên trung bất khuất đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ, cùng với nhân dân Hà Nội làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội gắn liền với tên tuổi và sự cống hiến của những chiến sỹ cộng sản, những quần chúng yêu nước thuộc thế hệ cách mạng lão thành, trong đó tiêu biểu là các đoàn viên của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Điều đó cho thấy ở những thời điểm khó khăn nhất, vai trò của thanh niên là vô cùng rõ ràng và cũng là nòng cốt để giành chính quyền.

“Giữ lửa và truyền lửa, tiếp bước truyền thống các thế hệ thanh niên đã hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, trọng trách của tuổi trẻ Thủ đô. Qua từng giai đoạn, từng thời kỳ, ngọn lửa truyền thống trong lớp lớp thanh niên Thủ đô vẫn luôn được gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác với nhiều phong trào hành động cách mạng tiêu biểu,” Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định.

d
d
d

Tiếp nối truyền thống của thế hệ thanh niên Thủ đô đi trước và những bài học kinh nghiệm từ thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng 8, truyền thống tiêu biểu của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu vào trong công tác giáo dục, thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên cùng chung một mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Xung kích bảo vệ Tổ quốc” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng nông thôn mới; giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội…

“Đã có hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên, hàng vạn đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hàng trăm tỷ đồng được làm lợi hoặc làm ra từ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đó là những bằng chứng sinh động khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ Thủ đô trong thời kỳ đổi mới; thể hiện sự nối tiếp truyền thống vẻ vang, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm của thanh niên với Thủ đô và đất nước,” anh Việt nhấn mạnh.

d
d
d
d

Đặc biệt khi dịch COVID-19 xuất hiện trong giai đoạn mới, tình hình mới, Đoàn Thanh niên Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc ra quân lập nên một “phòng tuyến áo xanh” vững chắc cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch.

Với tinh thần xung kích đã và đang vào cuộc hiệu quả, lực lượng thanh niên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo cùng hằng trăm đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ địa phương, đơn vị trong công tác phòng dịch, ra quân tuyên truyền, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng; lan tỏa hình ảnh màu áo xanh Thủ đô trên diễn đàn mạng xã hội tuyên truyền hiệu quả, sáng tạo các nội dung phòng, chống dịch, thu hút thanh niên, nhân dân trong cả nước.

d

Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ

Đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những yêu cầu và đòi hỏi của thời đại về một thế hệ thanh niên đủ “nhạy bén” với tư duy sáng tạo và khả năng kế thừa những giá trị truyền thống, Thành đoàn Hà Nội kỳ vọng trong thời gian tới, mỗi người trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục “phát huy truyền thống-cống hiến sức trẻ” thể hiện vai trò, sức mạnh đoàn kết cùng chung một mục tiêu xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước. Đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo với phương châm cương quyết, tỉnh táo, không bị kích động.

“Thành đoàn Hà Nội cam kết xây dựng Đoàn Thanh niên Thành phố và hệ thống chính trị của Thủ đô vững mạnh; khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ và hiệu quả việc vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám vào công cuộc xây dựng đất nước hôm nay; thể hiện sự nối tiếp truyền thống vẻ vang, thể hiện ý chí, tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm của thanh niên với Thủ đô và đất nước,” anh Việt chia sẻ.

d
d
d
d

Người đứng đầu Thành đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là một trong những yếu tố có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho người trẻ; qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Mặt khác, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc; coi đây là những giải pháp quan trọng để giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận.

Nhiều mô hình đã được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả như “Câu lạc bộ 05”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ” với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ Thủ đô; thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Để phù hợp với thị hiếu của thanh niên, thu hút thanh niên và đạt hiệu quả trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trên trong giai đoạn hiện nay, anh Việt cho rằng bản thân tổ chức Đoàn các cấp phải làm tiên phong trong nắm bắt đặc điểm tâm lý của thanh niên để không ngừng thay đổi, sáng tạo, làm mới các cách thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; để từ đó tác động trực tiếp tới ý thức và mong muốn chung tay lan tỏa, tuyên truyền tới những người xung quanh của mỗi người trẻ./.

d
d
d
d
d

75 năm sau, tinh thần Cách mạng tháng Tám vẫn được giữ vững, xứng đáng với truyền thống con cháu Lạc Hồng và đúng như lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên.”

Những khát vọng về tự cường dân tộc đã và đang được thể hiện bằng những phong trào hành động mang đậm sức trẻ, đầy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ đoàn viên, thanh niên ngày hôm nay.

Đội tuyên truyền thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu, Đội tự vệ xung phong ngoại thành chính là tiền thân của lực lượng vũ trang Hà Nội đã góp sức lớn trong việc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8.

d

Bài: Thanh Lam, Hoàng Phương
Ảnh: Trần Mạnh Thường, Ngọc Thành
Đồ họa: Tuấn Anh

PV